สินเชื่อ ธน ชาต

สินเชื่อธนชาต

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยที่ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน และถึงแม้ว่าจะเป็นธนาคารที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็มีผลการดำเนินการทางธุรกิจที่ดี

โดยธนาคารธนชาตมีสินเชื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามแบบใหญ่ๆ ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยสินเชื่อรถยนต์ก็ยังแบ่งออกไปได้อีกถึงสามแบบ คือ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน โดยสินเชื่อรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วสามารถทำการสมัครได้ที่ตัวแทนจำหน่ายตามโชว์รูมรถทั่วประเทศ หรือจะโทรไปที่ธนชาต Call Center ก็ได้ ส่วนสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งก็คือการที่ใช้รถยนต์ที่เป็นชื่อของตนเองและหมดภาระการผ่อนแล้วนำไปขอสินเชื่อ โดยที่เมื่อได้รับเงินสดแล้วก็ยังสามารถใช้รถได้ตามปกติ

สินเชื่อธนชาต - สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อธนชาตประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อเพื่อการศึกษา โดยสินเชื่ออเนกประสงค์หรือที่เรียกกันว่า Flash Plus คือ สินเชื่อที่ผู้ขอจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้บริการต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา ถือได้ว่าสินเชื่อธนชาตตัวนี้ช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินให้แก่ผู้ที่ถือบัตรเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสมัครสินเชื่อ Flash Plus นี้ได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนชาตเอง และทาง Call Center ของธนาคาร ส่วนสินเชื่อเพื่อการศึกษาประกอบไปด้วย Flash Scholar และสถาบัน TNI สินเชื่อ Flash Scholar นั้น สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ศึกษาในระดับประเทศทุกสถาบันและทุกหลักสูตร

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

 

สินเชื่อธนชาต - สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อประเภทสุดท้าย คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็นสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล โดยสินเชื่อบ้าน ได้แก่ สินเชื่อบ้านใหม่, บ้านมือสอง, Refinance, ปลูกบ้าน, ธนชาตต่อฝัน ซึ่งสินเชื่อบ้านเหล่านี้สามารถเข้าไปทำการสมัครได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา ส่วนสินเชื่อตัวสุดท้ายของสินเชื่อเจ้าหน้าที่ขายประจำผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมโครงการ "ออมดี มีบ้าน" ได้อีกด้วย สินเชื่อแบบสุดท้ายของสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็คือ สินเชื่อบุคคลที่แบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 แบบ ได้แก่ ธนชาตบ้านแลกเงิน และสินเชื่อโฮมพลัส โดยที่ทั้งสองสินเชื่อสามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา ซึ่งสินเชื่อโฮมพลัสเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนชาตอยู่เดิม หรือผู้ที่ต้องการย้ายบัญชีสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) มายังธนาคารธนชาตและขอวงเงินกู้เพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่า สินเชื่อธนชาตมีอยู่มากมายหลายประเภท ดังนั้นควรจะศึกษารายละเอียดของแต่ละประเภทและเลือกสินเชื่อที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดเพื่อความคุ้มค่าของตัวเราเอง โดยการชำระเงินของสินเชื่อธนชาตนั้นมีหลากหลายช่องทางด้วยกัน ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, หักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ผ่านตู้เอทีเอ็ม, ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย, Tesco Lotus, Big C และ TOT ซึ่งการจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเอกสารที่ใช้ยื่นและเครดิตของตัวเองมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่ธนาคารธนชาตก็เป็นธนาคารที่ให้วงเงินค่อนข้างสูง ไม่ค่อยยุ่งยากในการให้อนุมัติ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง ดังนั้นควรจะศึกษาและอ่านรายละเอียดสัญญาให้ดีก่อนทำการสมัครในสินเชื่อใดๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงินกู้ธนชาติ

แก้ไขเมื่อ 29/08/2020 | เผยแพร่เมื่อ 07/12/2017

Apinya โดย Apinya Saeueng

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจSiirry alkuun