สินเชื่อซื้อรถยนต์มือสอง

สินเชื่อซื้อรถยนต์มือสอง

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการซื้อรถยนต์มือสอง หรือกำลังมองหาสินเชื่อซื้อรถยนต์มือสองนั้น ควรที่จะมีการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งก่อน เพื่อที่จะได้ทำการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแต่ละแห่ง เพื่อความคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งในบทความนี้ได้รวบรวมรายละเอียดโดยย่อของแต่ละธนาคารมาให้ ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคิน ให้บริการทั้งเต็นท์รถยนต์มือสอง และรถบ้านที่ทำการซื้อผ่านเจ้าของรถโดยตรง

            จุดเด่น

           

ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ใช้แล้วด้วยวิธีการผ่อนชำระ

            จุดเด่น

           

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อกรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์ เพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

            จุดเด่น

 

ธนาคารธนชาติ มีการบริการ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ให้บริการสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายรถยนต์ล่วงหน้า

            จุดเด่น

 

ธนาคารทิสโก้ มีการให้บริการที่ค่อนข้างหลากหลายโดยสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก คือ สินเชื่อรถเก่า และสินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อรถเก่า

            จุดเด่น

 

สินเชื่อทะเบียนรถ

จุดเด่น

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ การบริการสินเชื่อรถมือสอง

            จุดเด่น

 

(25.7.2560)

 

 Siirry alkuun