สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ หมายถึง อำนาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยมีการทำสัญญาว่าจะชดใช้คืนในอนาคต โดยสินเชื่ออาจอยู่ในรูปของสินค้าและบริการ หรือในรูปของเงินก็ได้ สินเชื่อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อบัตรเครดิต สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loans) กับสินเชื่อแบบมีหลักประกัน (Secured Loans) ซึ่งหลักประกันอาจเป็นทรัพย์สินหรือตัวบุคคล ตัวอย่างของสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่ออิออน ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนทำงานกินเงินเดือนทั่วไป

 

สินเชื่ออิออน แตกต่างอย่างไร

ตามปกติ ผู้ออกบัตรเครดิตที่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่ได้รับอะไรเป็นหลักประกันจากผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้นการอนุมัติสินเชื่อนั้น สถาบันการเงินจะพิจารณาจากสลิปเงินเดือน อายุการทำงาน ความมั่นคงของงานนั้นๆ สำหรับผู้สมัครบัตรสินเชื่ออิออนแบบธรรมดานั้น จะต้องมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ 8,000 บาท มีอายุ 20-65 ปี อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป มีหมายแลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หรือมีสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สินเชื่ออิออน เป็นที่นิยมเพราะฐานเงินเดือนเริ่มต้นไม่สูงมาก ทำให้ครอบคลุมคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ บัตรสินเชื่ออิออน ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี และไม่มีค่ะธรรมเนียมสำหรับบัตรเสริมอีกด้วย

 

บัตรสินเชื่ออิออน ใช้ทำอะไรได้บ้าง

บัตรสินเชื่ออิออนเพียงบัตรเดียว เหมือนได้ 2 วงเงิน คือ

  1. วงเงินสินเชื่ออิออนสำหรับผ่อนชำระสินค้าหรือบริการต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงสินค้าทั่วไปในไฮเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า โดยสามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือนเริ่มต้นที่ 6 เดือน ถึงสูงสุด 48 เดือน
  2. วงเงินสินเชื่ออิออนส่วนบุคคล โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องวางเงินดาวน์ ไม่ต้องชำระค่างวด ณ วันทำสัญญา

ประเภทของบัตรสินเชื่ออิออน อาทิเช่น บัตรเครดิตสินเชื่ออิออนโกลด์  บัตรเครดิตสินเชื่ออิออนคลาสสิค บัตรเครดิตสินเชื่ออิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลตินั่ม และบัตรเครดิตอิออนอีกมากมายที่ออกร่วมกับพันธมิตร อาทิเช่น บัตรเครดิตสินเชื่ออิออนตั้งฮั่วเฮงวีซ่า บัตรเครดิตสินเชื่ออิออนวุฒิศักดิ์วีซ่า บัตรเครดิตสินเชื่ออิออนกิฟฟารีนวีซ่า เป็นต้น 

 

สนใจสมัครสินเชื่ออิออน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ไม่มีเอกสารอะไรยุ่งยาก มีเพียงสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 180 วัน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ก็สามารสมัครบัตรสินเชื่ออิออนได้แล้ว โดยสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงสมัครผ่านทางหน้าเคาร์เตอร์ที่สำนักงานสินเชื่ออิออนทุกสาขาทั่วไป อีกทั้งรู้ผลอนุมัติเร็ว ในกรณีขอสินเชื่ออิออนส่วนบุคคล เมื่อได้รับอนุมัติ สามารถไปรับเงินวงเงินสินเชื่ออิออนได้ที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศได้ทันที

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

บัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้

 

(3.9.2560)

 

 Siirry alkuun