สินเชื่อ กรุง ไทย

สินเชื่อกรุงไทย

ปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารในประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันอยู่ในระดับสูง ทุกธนาคารต่างมีเงื่อนไขที่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและเข้ามาเป็นลูกค้าสินเชื่อด้วย การออกแคมเปญหลากหลายเป็นตัวเลือกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

สำหรับในส่วนของสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนั้นมีผลิตภัณฑ์อยู่หลากหลายด้วยกัน ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีจุดเด่นที่สามารถรองรับความต้องการของผู้กู้ที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักๆ แล้วสินเชื่อกรุงไทยจะสามารถแบ่งประเภทของสินเชื่อได้ทั้งหมด 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

  1. สินเชื่อบุคคล สินเชื่อลักษณะนี้เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการได้รับเงินก้อนหรือเงินประจำเดือนเพื่อใช้จ่ายในการต่างๆ เช่น ใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อการศึกษา ฯลฯ โดยสินเชื่อประเภทนี้มีความยืนหยุ่นทางด้านคุณสมบัติของผู้กู้มากพอสมควร ผู้กู้สามารถเลือกแคมเปญที่เหมาะสมและประเภทที่เกี่ยวกับทางธนาคารเพื่อขอคำแนะนำได้
  2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่จัดให้ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้กู้เงินเพื่อการศึกษาด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ รวมทั้งปลอดหนี้ 2 ปี หลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการชำระหนี้เป็นรายปี ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่รัฐบาลเอื้อให้กับวงการการศึกษาและเยาวชนไทย
  3. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แคมเปญสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าที่อยู่อาศัย โดยแต่ละแคมเปญจะมีความเหมาะสมและเงื่อนไขให้กับลูกค้าแตกต่างกันไป เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ, สินเชื่อแบบวางตารางชำระค่างวดให้เหมาะสมกับรายได้ เป็นต้น
  4. สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า เป็นสินเชื่อเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ โดยการออกแคมเปญเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีเงินทุนสำหรับทำการส่งออก
  5. สินเชื่อเอสเอ็มอี หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีแคมเปญย่อยมากที่สุดของธนาคารกรุงไทย โดยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารกรุงไทยนั้น จะมีทั้งในแบบที่แบ่งออกเป็นประเภทธุรกิจ เช่น สินเชื่อเพื่อการแพทย์, สินเชื่อโรงรับจำนำ เป็นต้น ที่เน้นวงเงิน - ดอกเบี้ย เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ หรือสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 3 เท่า เป็นต้น
  6. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นเงินทุนที่ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจได้เข้ากู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อเพิ่มความคล่องตัว, เพื่อขยายสาขา, เพื่อค้ำประกันหรือเพื่อการลงทุน

 

สินเชื่อกรุงไทยมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยมาก ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของที่นี่จะมีโปรแกรมที่มุ่งเน้นการสนับสนุนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆ เนื่องจากธนาคารแห่งนี้เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามสินเชื่อกรุงไทยก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา และนิติบุคคล ซึ่งในเชิงธุรกิจแล้ว สินเชื่อกรุงไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีไม่แพ้ธนาคารเอกชนแห่งอื่นๆ ในประเทศ

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ 

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยเงินกู้ | ธนาคารกรุงไทย

แก้ไขเมื่อ 19/05/2020 | เผยแพร่เมื่อ 17/07/2017

Apinya โดย Apinya SaeuengSiirry alkuun