สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

 

เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า สิ่งที่จำเป็นประการหนึ่งสำหรับสมัครบัตรเครดิตส่วนใหญ่คือเงินเดือน พร้อมหลักฐานการได้รับเงินเดือน เช่น สลิปเงินเดือน เอกสารการถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น เช่นนี้แล้ว จึงเกิดคำถามตามมาว่า พนักงานประจำที่บริษัทหรือผู้ว่าจ้างไม่ออกหลักฐานเงินเดือนให้ บุคคลที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างฟรีแลนซ์สามารถสมัครใช้บริการบัตรเครดิตได้หรือไม่ คำตอบอันเป็นทางเลือกสำหรับคนกลุ่มนี้จึงอยู่ที่อีกประเภทหนึ่งของบริการ นั่นก็คือ บัตรเครดิตที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน

เนื่องจากผู้สมัครไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเงินเดือนประจำ สิ่งที่สถาบันการเงินจะขอดูแทนเพื่อใช้เป็นความน่าเชื่อถือ (Credit) ว่า คุณมีวินัยทางการเงินที่ดีพอ หรือสามารถทำตามข้อตกลงต่างๆ ได้หรือไม่ ได้แก่ เอกสารระบุตัวบุคคล อย่างบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเงินสำหรับค้ำประกัน ซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามเงื่อนไขของผู้ออกบัตร ธนาคารหรือสถาบันการเงินบางแห่งต้องการให้คุณแสดงบัญชีเงินฝากที่เคยมีก่อนหน้า โดยที่บัญชีนั้นจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบฝากประจำ ซึ่งก็คือ บัญชีที่คุณจำเป็นต้องนำเงินเท่ากับจำนวนที่ตกลงไว้กับทางธนาคารมาฝากทุกเดือน ทางสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอาจกำหนดให้บัญชีที่นำมาค้ำประกัน เป็นบัญชีที่คุณนำเงิน 15,000 บาทเป็นอย่างต่ำมาฝากเข้าทุกเดือน ในบางราย อาจอนุญาตให้ผู้สมัครนำเงินสดมาฝากที่บัญชีบัตรเครดิตได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ผู้ใช้บัตรเครดิตประเภทนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อตกลงได้ เงินที่ใช้ค้ำประกันทุกรูปแบบจะตกเป็นของสถาบันทางการเงินผู้ออกบัตรทันที

 

ข้อจำกัดของการ สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

 

แม้หลักฐานที่ใช้และวิธีการสมัครดังกล่าวนี้จะง่ายกว่า รวมถึงการตรวจสอบประวัติหนี้สินจากเครดิตบูโรอาจเข้มงวดน้อยกว่าบริการบัตรเครดิตอื่นๆ (บางรายอาจพิจารณาเพียงเครดิตบูโรในปัจจุบัน หากผู้สมัครเคยมีหนี้เครดิตบูโรก่อนหน้าก็อาจจะยังสมัครได้) ก็ตาม การใช้บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันก็ยังมีข้อจำกัด เช่น ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้เงินที่นำไปค้ำประกันตัวบัตรได้ นอกจากจะยกเลิกบริการบัตรเครดิตนั้นเสียก่อน กระบวนการเพิ่มวงเงินนั้นยุ่งยาก อาจทำได้ด้วยการเพิ่มเงินค้ำประกัน หรือสำหรับบางรายอาจทำไม่ได้เลย และหากต้องการทำเรื่องยกเลิกบริการเพื่อขอเงินค้ำคืน อาจต้องไปดำเนินการถึงตัวธนาคาร หรือสถาบันการเงินสาขาที่ผู้สมัครเปิดบัญชีเท่านั้น หากสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือทำงานในปัจจุบัน กับธนาคารสาขาที่คุณไปสมัครใช้บริการบัตรเครดิตอยู่คนละจังหวัดกัน คุณก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดของธนาคารสาขานั้น ไม่สามารถทำเรื่องที่สาขาอื่นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากถึงขั้นที่ผลเสียมากกว่าผลดี เช่น เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจเสียประโยชน์ถึงขั้นมีหนี้สินหรือลำบากกว่าการใช้บริการบัญชีบัตรเดบิตทั่วไปได้ในบางกรณี

โดยสรุปแล้ว บริการบัตรเครดิตมีหลายประเภท ครอบคลุมผู้ใช้บริการหลายรูปแบบ ด้วยประโยชน์และเงื่อนไขบางประการ ที่ทำให้ทั้งทางฝั่งผู้รับบริการได้รับความเชื่อมั่นและบริการที่ต้องการ ส่วนผู้ออกบัตรก็ได้รับความยุติธรรม เนื่องจากบัตรเครดิตประเภทใช้เงินฝากค้ำประกันนี้ไม่พิจารณาเงินเดือนของผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการว่าจ้างใดๆ ข้อจำกัดจึงมาในรูปแบบของวงเงินที่น้อยกว่า หรือหลักฐานแสดงเสถียรภาพทางการเงินแบบอื่น ซึ่งหากพิจารณา ชั่งผลดีผลเสียของแต่ละอย่างแล้ว คุณก็สามารถมีบัตรเครดิตที่อำนวยความสะดวกเข้ากับวิถีชีวิตหรือความต้องการลงทุนของคุณได้ไม่แตกต่างกับพนักงานประจำที่มีรายได้สม่ำเสมอ 

 

(25.5.2560)

 


Siirry alkuun