วิริยะประกันภัย เบอร์

วิริยะประกันภัย เบอร์

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัทอาเซียพาณิชยการ จำกัด” ในปี พ.ศ. 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้อต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด” ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้พัฒนาก้าวไปอีกขั้นสู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ปัจจุบัน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับในปี พ.ศ. 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 22

 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐาน และ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่พื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใด เป็นการให้ความคุ้มครองแบบมีทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินที่เอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน) ท่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย เบอร์โทร 0-2239-1100 ต่อ3125, 3126, 3129, 3167 และ 5416

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย เบอร์โทร 0-2239-1100 ต่อ 3120 และ 1322

คือประกันอัคคีภัยทั่วไป เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี

คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย วัสดุประเภทใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน) รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย เบอร์โทร 0-2239-1100 ต่อ 3125, 3126, 3129, 3167 และ 5451

ประกันภัยตัวเรือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ โดยใช้เรือเป็นยานพาหนะ อาทิเช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงนั้นๆ โดยการรับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย เบอร์0-2239-1100 ต่อ 3113, 3114, 3117, 3118, 3132 และ 3175

      

ประกันภัยพิทักษ์ทุน เป็นการประกันภัยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต โดยคุ้มครอง 3 หมวด (เหมาะสำหรับสถาบันการเงิน)

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

2. การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วย

3. การเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 5 โรค

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย เบอร์โทร 0-2239-1100 ต่อ 3128, 3143, 3153 และ 5412

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับแจ้งอุบัติเหตุ บริษัท  วิริยะประกันภัย เบอร์โทร 1557 หรือ 0-2239-1557

www.viriyah.co.th/th

 

(2.7.2560)Siirry alkuun