รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

รายชื่อ บริษัทประกันภัย รถยนต์

บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" ให้แก่บริษัทประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

 

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ 

 1. บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 3. บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 11. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
 15. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 22. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 24. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 25. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 27. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 28. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 29. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 30. บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
 31. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
 32. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 33. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 34. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 35. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 36. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 37. บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 38. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 39. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 40. บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 41. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 42. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 43. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 44. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 45. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 46. บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 47. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 48. บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 49. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 50. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 51. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 52. บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั้นแนลแอสชัวรันซ์ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขา
 53. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
 54. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 55. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 56. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 57. บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
 58. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 59. บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 60. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 61. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 62. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ที่มาของรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ข้างต้น รวบรวมมาจาก http://www.insure.co.th

 

(11.5.2560)

 Siirry alkuun