ราคา ประกันภัย รถยนต์ 2

ราคาประกันภัยรถยนต์ 2 ทางเลือกแห่งความคุ้มค่า

ทุกวันนี้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ไม่ได้มีเพียงแค่ประเภทเดียวให้เจ้าของรถยนต์ได้เลือกซื้อเท่านั้น แต่ด้วยความหลากหลายทางการตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกย่อยอีกมากมาย ที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่น และเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าของรถยนต์มากที่สุด

 

สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ที่มีมูลค่าไม่สูง หรือรถยนต์ที่มีสภาพไม่ใหม่มาก การทำประกันรถยนต์ประเภทสอง ถือเป็นทางเลือกที่ดี และค่อนข้างเหมาะสม เนื่องจากประกันชั้น 2 นั้น ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี เทียบเท่ากับการประกันชั้นหนึ่ง ยกเว้นเรื่องความเสียหายของรถผู้เอาประกัน ดังนั้น หากรถยนต์ที่มีมูลค่าไม่สูง เกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ไม่ได้ครอบคลุมค่าชดเชย เจ้าของรถยนต์ยังสามารถมีกำลังในการจ่ายค่าเสียหายได้

 

เจ้าของรถยนต์ที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม หากมีจำนวนเงินสำหรับค่าเบี้ยประกันอยู่ในใจแล้ว การคัดเลือกกรมธรรม์ตามงบประมาณที่มี ก็อาจเป็นวิธีที่ดี

 

ราคาประกันภัยรถยนต์ 2 ตามตัวอย่างในตลาด มีดังนี้​

 1. บริษัทสินมั่นคงประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ให้เลือกหลายรายการ ได้แก่
  • ประกัน 2+ มีเบี้ยเริ่มต้นที่ราคา 7,500 บาท คุ้มครองการชน และความเสียหายที่เกิดจากกรณีไฟไหม้ รวมทั้งกรณีสูญหาย
  • ประกัน 2+ ถูกผิดรับเลย มีเบี้ยเริ่มต้นที่ราคา 7,750 บาท ครอบคลุมการชนความเสียหายที่เกิดจากการชน ไฟไหม้และสูญหาย พร้อมค่าชดเชยระหว่างส่งรถซ่อม
  • ประกัน 2+ คุ้มครองสุขภาพ มีเบี้ยเริ่มต้นที่ราคา 7,750 บาท เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้นสอง ที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลร่วมด้วย โดยจะเป็นการจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้ป่วยใน
  • ประกันตามใจ มีเบี้ยเริ่มต้นที่ราคา 7,500 บาท โดยกรมธรรม์นี้ ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินประกันได้ตามใจ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
 2. บริษัทมิตรแท้ประกันภัย มีตัวเลือกทางการประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และราคาเริ่มต้น ดังนี้
  • ประกัน 2+ มิตรแท้เพิ่มพูน มีค่าเบี้ยเริ่มต้นที่ 6,530 บาท ในกรณีที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัท โดยค่าเบี้ยที่รวมภาษีแล้ว จะมีมูลค่าอยู่ที่ 7,200 บาท มีแพคเกจให้เลือกวงเงินประกันได้ ตั้งแต่มูลค่า 100,000 บาท จนถึง 350,000 บาท และค่าเบี้ยจะลดหลั่นกันไปตามวงเงินประกัน รวมทั้งประเภท และอายุของรถยนต์
 3. บริษัทเอเชียประกันภัย มีรายละเอียดเบื้องต้นของประกันภัยชั้น 2 คือ
  • ประกัน 2+ เอเชีย 35 อัพ เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ราคา 5,900 บาท หากประสบอุบัติเหตุ ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 35 ปี จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด
  • ประกัน 2+ เอเชีย ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,900 บาท สำหรับแพคเกจนี้ ผู้เอาประกันสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมพิเศษ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ลมพายุ หรือแผ่นดินไหวได้
 4. บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ได้แบ่งประเภทการรับทำประกันรถยนต์ชั้น 2 ออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ การทำประกันในระดับซิลเวอร์ และระดับโกลด์
  • ประกัน 2+ อลิอันซ์ ซี.พี. ซิลเวอร์ มีค่าเบี้ยเริ่มต้นที่ราคา 6,900 บาท วงเงินความเสียหายต่อครั้งเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
  • ประกัน 2+ อลิอันซ์ ซี.พี. โกลด์ ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นราคา 7,700 บาท วงเงินความเสียหายต่อครั้งเริ่มต้นที่ 100,000 บาท แต่ให้การคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยวงเงินที่สูงกว่าแบบซิลเวอร์ 1 เท่า 

 

ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ด้านบน เป็นเพียงการหยิบยก “บางส่วน” ของตลาด มานำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้ว ยังมีแพคเกจประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ของอีกหลายบริษัท ที่ให้ข้อเสนอและการประกัน ที่อาจเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าของรถยนต์ ซึ่งจากตัวอย่างแพคเกจและราคาของประกันชั้น 2 ทำให้เราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ราคา ประกันภัย รถยนต์ 2 อยู่ในช่วงราคาประมาณ 7,000 บาทเป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประเภทนี้

ไม่สูงจนเกินไป และให้การคุ้มครองครอบคลุมในระดับดี แม้จะไม่ได้รับค่าชดเชยทุกกรณี แต่สำหรับการใช้งานรถยนต์ที่มีมูลค่าไม่สูงมาก การทำประกันชั้น 2 ก็น่าจะเพียงพอ

การซื้อความคุ้มครองรถยนต์ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ขับขี่ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภทใด ก็ย่อมให้ประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องเลือกฉลาดเลือกซื้อกรมธรรม์ ประเภทที่เหมาะสมกับตนเอง และการใช้งานเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ และไม่เป็นการจ่ายค่าเบี้ยแบบเสียเปล่า

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun