มิตรแท้ประกันภัย บริษัทประกันภัยที่เป็นที่รู้จักของคนไทย

มิตรแท้ ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย เป็นบริษัทที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งบริษัทนี้ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 หรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และนับเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทย โดยได้ใช้ชื่อในการจดทะเบียนบริษัทครั้งแรกว่า บริษัทสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด เริ่มต้นกิจการด้วยทุนการทะเบียนที่มูลค่า 10 ล้านบาท และต่อมาในปี พ.ศ.2513 นอกจากจะได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังอำเภอบางรัก จังหวัดพระนครแล้ว บริษัทสิทธิประกันภัยยังได้ลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัท จากนั้นเป็นต้นมา บริษัทประกันภัยแห่งนี้ได้รับการตอบรับ และมีอัตราการเจริญเติบโต จนกลายมาเป็นบริษัทมิตรแท้ประกันภัยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของที่นี่ ประกอบด้วยหลากหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย, ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางทะเลการขนส่ง, ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการลงทะเบียน PA ตำรวจ

 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อยด้วยกัน ได้แก่

1. ประกันภัยรถยนต์ ประเภทหนึ่ง ที่มีการคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ และอุทกภัย ครอบคลุมทั้งรถของผู้จ่ายเบี้ยประกัน และรถของคู่กรณี

2. ประกันภัยรถยนต์ ประเภทสอง เป็นการคุ้มครองเน้นความครอบคลุมรถของคู่กรณี และมีการคุ้มครองรถของผู้จ่ายเบี้ยประกันในกรณีที่รถเกิดไฟไหม้ หรือสูญหาย

3. ประกันภัยรถยนต์ ประเภทสาม ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นการประกันภัยที่ครอบคลุมเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

4. ประกันภัยรถยนต์ ประเภทสองบวก คุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณี ครอบคลุมรถของผู้จ่ายเบี้ยเฉพาะรถคู่กรณีเป็นพาหนะทางบก คุ้มครองรถยนต์ในกรณีไฟไหม้ และสูญหาย พร้อมกับมีเบี้ยประกันราคาไม่แพง

5. ประกันภัยรถยนต์ ประเภทสามบวก ประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะรถคู่กรณี และมีค่าเบี้ยประกันราคาถูก

 

 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ของมิตรแท้ประกันภัย ประกอบด้วย

1.กรมธรรม์ประเภท 1 แคมเปญรถเก๋งเอสยูวี เอ็มพีวี, แคมเปญรถเก๋งใหญ่, แคมเปญรถเก๋งกลาง, แคมเปญรถเก๋งเล็ก ขนาดเครื่องไม่เกิน 1,500 ซีซี, แคมเปญรถเก๋งอีโคคาร์ 1,200 ซีซี, แคมเปญรถกระบะ, แคมเปญมิตรแท้หนึ่งเดียว

2. กรมธรรม์ประเภท 2+ ได้แก่ แคมเปญสู้น้ำท่วม มิตรแท้ตรีคูณ และมิตรแท้เพิ่มพูน

3. กรมธรรม์ประเภท 3  ได้แก่  แคมเปญมิตรแท้ทวีคูณพลัส และแคมเปญมิตรแท้ทวีคูณ

4. กรมธรรม์ประเภท 3+ ได้แก่ แคมเปญสู้น้ำท่วม มิตรแท้ตรีคูณ และมิตรแท้เพิ่มพูน

 

ผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย

1.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยร้านอาหาร และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือระเบิด

2.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย รวมโจรกรรม โดยจะคุ้มครองค่าทรัพย์สิน และการซ่อมแซมที่เกิดจากการโจรกรรม

 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

1. การประกันภัยตัวเรือ

2. การประกันภัยการส่งสินค้าทางทะเล

โดยจะมีการให้ความคุ้มครองความเสียหายจากทุกอย่าง ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งประกันประเภทนี้จะต้องมีการยื่นเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งก่อนการสมัครและเมื่อเรียกชดเชยค่าสินไหม เพื่อความถูกต้องและรัดกุม

 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

2. การประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

3. การประกันภัยอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง

4. การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย รวมโจรกรรม

5. การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

6. การประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง

7. การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือ

8. การประกันภัยงานก่อสร้าง

9. การประกันภัยสุนัข

10. การประกันภัยปั๊มน้ำมัน

 

จะเห็นได้ว่าบริษัทมิตรแท้ประกันภัย เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคหลากหลาย เนื่องจากที่นี่เป็นบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะ และยังมีประสบการณ์การทำธุรกิจเพื่อการคุ้มครอง และประกันภัยให้กับชาวไทยมาเป็นเวลานาน จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ครบทุกความต้องการของตลาดในประเทศไทย

 

(2.7.2560)

 

 Siirry alkuun