ประกัน OPD 

insurance opd

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD) คือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา  

ทุกวันนี้ มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพจากหลายบริษัทประกันภัย อาจมีการระบุเงื่อนไขการเบิกสินไหมทดแทนระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกไว้ การที่จะเบิกสินไหมได้ต้องดูเงื่อนไขของประกันฉบับนั้นๆ ด้วย แนะนำว่าควรศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องสินไหมของผู้เอาประกันภัย เพราะกรมธรรม์บางฉบับอาจจะระบุไว้ว่าเบิกค่ารักษาได้สำหรับการรักษาแบบ IPD เท่านั้น หรือ การรักษาแบบ OPD นั้น ท่านต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จมาทำเรื่องเบิกประกัน OPD คืน ซึ่งระยะเวลาที่จะได้เงินคืนก็เร็วช้าแตกต่างกันไป ซึ่งก็อาจจะสร้างความไม่สะดวก เสียเวลา แล้วอาจจะถึงขั้นเสียความรู้สึกกันไปเลยก็มี

                             ลองมาดูรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับประกัน OPD ของบริษัทประกันหรือตัวแทนประกัน บางแห่ง ที่ระบุไว้แบบค่อนข้างชัดเจน

Cigna ประกันชีวิต :              ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สูงสุด 950 บาท ต่อครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรซิกน่า OPD แคร์การ์ด) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

FWD ประกันชีวิต :               สุขภาพ โอพีดี พลัส สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ - คุณสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้งต่อปี สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท หรือตามแผนประกัน OPDที่เลือก เพียงมีบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการบริการได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายของเรากว่า 380 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

เมืองไทยประกันภัย:             ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  ขึ้นอยู่กับแผนประกัน OPD ที่ท่านเลือก ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผน ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ เริ่มต้นที่ 800 ถึง 2,000 บาทต่อครั้ง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Allianz Ayudhaya:            สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้หลากหลาย ตั้งแต่ 400- 2,000 บาทต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 

AIA:                                       สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD) เป็นลักษณะของกรมธรรม์เสริมที่ต้องซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก ที่ถืออยู่ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  

บูพา :                                     ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) ผลประโยชน์ที่ได้รับ เริ่มต้นที่ 1,000 – 2,000 บาท สำหรับแผน โอปอล (แผนเริ่มต้น) ทั้งนี้ บูพา ยังมีอีกหลายแผนให้เลือก ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD  :     บัตรเดียวคุ้ม!!! จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครอบคลุม จะแค่เจ็บป่วยพบหมอเพื่อรับยา หรือรักษาจากอุบัติเหตุ...บัตรก็ช่วยจ่าย ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท ต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 10 ครั้งต่อปี ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ประกัน TMB:                        กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เบิกค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 1,000 (1 ครั้งต่อวัน / 30 ครั้งต่อปี / 7 ครั้งต่อโรค ) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 

(28.5.2560)

 

 Siirry alkuun