ประกัน 3 พลัส

 

ประกัน 3 พลัส

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทุกวันนี้ บริษัทประกันภัยรถยนต์

มีการนำเสนอรูปแบบการประกันภัยที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร ตามความพึงพอใจ ความเหมาะสม และความเสี่ยงกับการใช้งาน โดยบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ จะแบ่งประเภทประกันภัยรถยนต์ ออกเป็น 5 แบบ แต่ละแบบก็มีรายละเอียดการคุ้มครองแตกต่างกันไป  ณ ที่นี้ จะขอกล่าวถึง การประกันภัยรถยนต์ 3+ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ประกัน 3 พลัส 

 

การประกันภัยรถยนต์ 3+ หรือ ประกัน 3 พลัส คืออะไร 

การประกันภัยรถยนต์ 3+ หรือประกัน 3 พลัส คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 แบบปรกติ ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาประกันภัยเบ็ดเตล็ด แยกต่างหากออกจากสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทรัพย์สิน และชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอกด โดยให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อตัวรถคันที่เอาประกันภัยในจำนวนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน เมื่อ 

 

  1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถของผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง ดังนั้นจากเงื่อนไขดังกล่าว ดูเหมือนว่า ประกัน 3 พลัสนั้น จะมีความคุ้มครองเหมือนกับประกันภัย ประเภท 1 แต่หากวิเคราะห์จริงๆ แล้ว มีความเหมือนที่แตกต่างในสาระสำคัญดังนี้
    1. ประกัน 3 พลัส ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกเหมือนกับประเภท 3 ธรรมดา แต่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยในวงเงินจำกัด ที่มีวงเงินน้อยกว่าประเภท 1 คือ อยู่ระหว่าง 100,000 – 150,000 บาท แต่มีเงื่อนไข (ตัวอักษรเล็กๆ) ว่า “รับผิดชอบต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถผู้เอาประกันชนกับยานพาหนะทางบก” เท่านั้น ดังนั้นหากรถยนต์คันเอาประกัน 3 พลัส ไปชนกำแพง ชนรั้ว ชนสุนัข ชนเสา ชนประตู ชนคน ฯลฯ ที่มิใช่ยานพาหนะทางบก รวมถึงกระจกหน้าถูกก้อนหินแตกร้าว จะไม่ได้รับความคุ้มครองตัวรถทั้งสิ้น ทั้งนี้การคว่ำ การสูญหาย การถูกไฟไหม้ ล้วนเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
    2. นอกจากนี้ ในการชนยานพาหนะทางบกนั้น ผู้เอาประกัน (หมายความรวมถึงผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน ภัยให้ใช้รถด้วยด้วย) เป็นฝ่ายผิดแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง ด้วย ซึ่งหมายความว่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงมิใช่ราคาที่เรียกเก็บ แต่เป็นราคาที่เรียกเก็บหักเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 2000 บาทไว้แล้ว ดังนั้นเบี้ยประกันที่แท้จริงจึงอยู่ที่ประมาณ 6,800 + 2,000 บาท รวมเป็น 8,800 บาท ใกล้เคียงกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่บางคันมีเบี้ยประกันภัย 12,000 – 15,000 บาท แล้วมี ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ก็จะคงเหลือ 10,000 – 13,000 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองสูงกว่า

 

ประกัน 3 พลัส

สรุป - ประกัน 3 พลัส เหมาะสำหรับ

     1. ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายเงินจำนวนน้อยเพื่อการประกันภัยรถยนต์ แต่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากเดิม ใช้รถน้อย และมีความเสี่ยงในการเกิดการชนกับยานพาหนะทางบก เช่น รถยนต์หรือจักรยานยนต์ และไม่น่าจะสูญหายหรือไฟไหม้

     2. รถยนต์ที่มีอายุเกิน10 ปี และบริษัทประกันภัยมักไม่รับประกันภัยให้ แต่ต้องการความคุ้มครองเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันอาจมีขึ้น

 

(9.5.2560)


Siirry alkuun