ประกัน 3 คือ

ประกัน 3 คืออะไร ? หาคำตอบได้ที่นี่

วันนี้เรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “การทำประกันรถยนต์” และประเภทของการทำประกันรถยนต์มาฝากกัน สำหรับผู้ขับขี่รายใหม่ที่เพิ่งซื้อรถคันแรก และยังไม่เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประกันรถยนต์ เรามีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มาช่วยให้คุณมองเห็นภาพของประกันรถยนต์ได้ดีขึ้น

 

ประกันรถยนต์ อธิบายง่ายๆ คือ การที่เจ้าของรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกนั้น “ซื้อความเสี่ยง” ด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประกันกับบริษัทรับทำประกัน จากนั้นหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายขึ้นกับรถ, ทรัพย์สิน, ร่างกายหรือชีวิต ภายใต้ข้อตกลงในการทำประกัน บริษัทรับทำประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตามจำนวนวงเงินที่ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่การซื้อประกัน

 

กรณีใดบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้น  และสร้างความเสียหายจนสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันได้?

ตามปกติแล้ว อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี แต่ในเคสทั่วไปที่บริษัทรับทำประกันรถมักให้การคุ้มครอง (จ่ายสินไหมทดแทน) ส่วนใหญ่จะได้แก่ กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถชนและรถเกิดการเสียหาย, รถถูกโจรกรรม, รถเสียหายจากน้ำท่วม, ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้, ความเสียหายของบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายในประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้ผู้ใช้รถทุกคน “ต้องทำประกัน” ซึ่งประกันภาคบังคับนี้มีชื่อว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ซึ่งผู้ใช้รถสามารถเลือกซื้อ พ.ร.บ. นี้ได้จากบริษัทรับทำกรมธรรม์ทั่วไป การคุ้มครองของ พ.ร.บ. จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งเจ้าของรถ และคู่กรณี ส่วนประกันภัยรถยนต์ที่นอกเหนือจากนั้น ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคของความสมัครใจ ที่เจ้าของจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ โดยประกันภัยภาคสมัครใจ จะมีการทำโปรโมชั่นทางการตลาดของบริษัทรับทำประกันภัย เพื่อให้เป็นทางเลือกและผลักดันการซื้อจากเจ้าของรถนั่นเอง

 

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หากแบ่งออกเป็นประเภทแบบหลักๆ แล้ว จะแบ่งออกเป็น ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่หนึ่ง, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่สอง, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่สาม และประกันภัยรถยนต์ประเภทที่สี่ หรือเรียกว่า ประกันภัยชั้น 1-4 ซึ่งประกันภัยแต่ละชั้นก็จะมีการคุ้มครองและครอบคลุมเหตุการณ์ รวมถึงวงเงินในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันออกไปตามค่าเบี้ยประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดในทุกกรณี ส่วนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรองลงมาเป็นอันดับสอง เช่นเดียวกันกับประกัน 3 คือ คุ้มครองน้อยลง ทางเดียวกันกับประกันชั้น 4 ซึ่งการคุ้มครองที่น้อยลง ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเบี้ยประกันลดลงตามไปด้วย

 

กรมธรรม์รถยนต์ ประเภทสาม หรือประกัน 3 คือ อีกหนึ่งทางเลือกซื้อการคุ้มครองรถในตลาดประกัน

ประกัน 3 คือ ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการผลักดันในหลากหลายด้าน ให้กลายเป็นประกันรถยนต์ 3 พลัส หรือ 3 พลัส บวก 1 เป็นลูกเล่นทางด้านการตลาด ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกัน เพื่อความหลากหลาย และเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับเจ้าของรถที่ต้องการทำประกัน

 

ปัจจุบันนี้ประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น 3 ต่างหาซื้อได้ง่าย ตามบริษัทรับทำกรมธรรม์ทั่วไป ด้วยวิธีการซื้อทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ สิ่งสำคัญคือ เจ้าของรถจะต้องศึกษาความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และมั่นใจว่าประกันประเภทนั้นๆ มีความเหมาะสมกับรถและการขับขี่ของตน ก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์รถยนต์ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ตัวผู้ขับขี่เอง

 

สำหรับเจ้าของรถที่ไม่ต้องการจ่ายค่าเบี้ยประกันราคาแพง อาจจะเนื่องจากสาเหตุว่า ตนเองเป็นคนขับรถไม่เร็ว หรือขับรถไม่บ่อย หรือเป็นผู้ขับรถที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ อาจจะเหมาะสมกับการทำประกันชั้น 3 ที่ถือเป็นประกันในระดับกลางที่จ่ายเบี้ยน้อย โดยประกันชนิดนี้จะเป็นประกันที่ให้การคุ้มครอง และรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหม เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการขับรถชนสิ่งของ หรือคน หรือความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกของหิน การสูญหาย หรือการถูกไฟไหม้ เป็นต้น โดยวงเงินการให้คุ้มครองสูงสุด จะอยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 บาทต่อครั้งSiirry alkuun