ประกัน ชดเชย ราย ได้

ประกันชดเชยรายได้ ทางเลือกเพื่อความมั่นคงของคนวัยทำงาน

 

เมื่อชีวิตคือความไม่แน่นอน อุบัติเหตุและโรคภัยต่างสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกเมื่อ ปัจจุบันนี้จึงได้มีบริการเกี่ยวกับการประกันภัยออกสู่ตลาด เป็นทางเลือกให้กับผู้คนมากมาย ซึ่งประกัน ชดเชย ราย ได้ ถือเป็นประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย เนื่องจากประกันภัยชนิดนี้ มีความครอบคลุมในแง่ของการชดเชยรายได้ หากผู้จ่ายเบี้ยประกันมีความเจ็บป่วยจนต้องหยุดพักงาน

 

ปัจจุบันนี้ประกัน ชดเชย ราย ได้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกัน และสถาบันการเงิน อย่างเช่น ธนาคาร ได้จัดทำแคมเปญขึ้น เพื่อให้เป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชน ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ประกันชนิดนี้คุ้มครอง จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้จ่ายเบี้ยประกัน ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรืออาการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งผู้จ่ายเบี้ยจะได้รับการชดเชยรายวันในรูปแบบของเงินสด

 

ประกันชดเชยรายได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลในวัยทำงาน ที่มีครอบครัว หรือภาระค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Fixed cost) ซึ่งเมื่อมีเหตุจำเป็นให้ต้องเข้ารับการรักษาตัว ก็จะยังมีรายได้ชดเชยอยู่ ถือเป็นทางเลือกเพื่อความสะดวกและมั่นคงในชีวิต

 

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ในเชิงของการทำประกันแบบปลอดภัยไว้ก่อน ก็ได้มีคำแนะนำจากผู้รู้ในสายงานการประกันว่า คนทำงานสามารถทำประกันชดเชยรายได้ได้ครั้งละมากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ซึ่งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและต้องรักษาตัว ก็สามารถเบิกเคลมได้พร้อมๆ กัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้จะกลายเป็นเม็ดเงินกลับมา ก็ต่อเมื่อคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เบี้ยประกันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นการคิดคำนวณอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำประกันชดเชยรายได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองประกันชดเชยรายได้ในปัจจุบัน

1.ประกันชดเชยรายได้ เอฟดับบลิวดี (FWD) คุ้มครอง และชดเชยรายได้ประจำวัน สูงสุดมูลค่า 10,000 บาทต่อวัน ระยะเวลาติดต่อกันยาวนานสูงสุด 700 วัน สมัครได้ตั้งแต่อายุ 3-60 ปี และให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี

2. ประกันชดเชยรายได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คุ้มครอง และชดเชยรายได้รายวัน สูงสุดวันละ 20,000 บาท พร้อมคุ้มครองชีวิตวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท ให้การคุ้มครองต่อเนื่อง ตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งอายุ 80 ปี รวมทั้งมีแพคเกจที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต และอุบัติเหตุ พร้อมกันในกรมธรรม์ฉบับเดียว

3. ประกันชดเชยรายได้ กรุงเทพประกันภัย ประกันของที่นี่จะมีการคุ้มครอง แม้ผู้ป่วยจะไม่ได้เข้ารับการรักษาตัว และพักฟื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งประกันชดเชยรายได้ของที่นี่จะมีให้เลือกตั้งแต่ ชดเชยรายได้ 1,000-5,000 บาทต่อวัน และผู้สม้ครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป

4. ประกันชดเชยรายได้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ความคุ้มครองยาวนานสูงสุด 730 วัน ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุ และสุขภาพ โดยผู้จ่ายเบี้ยสามารถเบิกเป็นค่าตอบแทนซ้ำซ้อนกับแผนประกันแผนอื่นๆ ได้ และมีค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 176 บาทต่อเดือน

5. ประกันชดเชยรายได้ อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันของที่นี่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้สูงสุดได้มูลค่า 8,000 บาทต่อวัน ระยะเวลานาน 500 วัน โดยมีทางเลือกทั้งหมด 8 แผนให้เลือกสมัคร คุ้มครองได้จนกระทั่งอายุ 85 ปี

 ราย ได้

ผลิตภัณฑ์ประกันชดเชยรายได้ตามด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของตลาดประกันในปัจจุบัน ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ประกันประเภทนี้มีให้บริการและข้อเสนออยู่ในทุกๆ สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย โดยผู้สนใจสามารถเลือกการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ได้ตามความพอใจและความสะดวก แต่ละแผนได้รับการปรับเพื่อให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อช่วยในเรื่องของความมั่นคง สำหรับคนวัยทำงาน ให้มีเงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัว และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครประกันชดเชยรายได้ การศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และเบี้ยประกัน เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะการจ่ายเบี้ยประกันชดเชยรายได้เป็นการจ่ายเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง ไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อการลงทุน ผู้สนใจจึงควรคำนวณและศึกษารายละเอียดทุกจุดให้ดีก่อนตัดสินใจ

 

(9.5.2560)

 

 

 Siirry alkuun