บัตรเครดิตอิออน อีกทางเลือกของการใช้เงิน

บัตรเครดิตอิออน

สำหรับสภาวะการณ์ในปัจจุบันนี้ที่การดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็ว รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ผู้คนต้องการความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งบัตรเครดิตสามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ โดยที่ผู้ใช้สามารถพกแค่บัตรเครดิตเพื่อใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าและบริการ และบางครั้งในยามที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน ก็สามารถใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดจากเครื่องกดเงินอัตโนมัติมาใช้ล่วงหน้าได้ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเสนอให้ลูกค้าเพื่อสมนาคุณ ทำให้บัตรเครดิตถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และหนึ่งในผู้ให้บริการที่คนทั่วไปรู้จักกันดีก็คือบัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิตอิออนนั้นก็มีการให้บริการอย่างบัตรเครดิตทั่วไป สะดวกต่อการใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะจุดเด่นของบัตรเครดิตคือผู้ถือบัตรไม่ต้องพกเงินสด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องชำระค่าบริการหรือสินค้าทีมีราคาสูง และยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ อีก เช่น ส่วนลดค่าบริการตามร้านค้า หรือการใช้ยอดสะสมแลกของรางวัลตามเงื่อนไขต่างๆ โดยการชำระเงินก็เป็นไปตามเงื่อนไขคือจะมีระยะเวลาที่ผู้ให้บริการยังไม่คิดดอกเบี้ยถ้าหากมีการชำระเงินตามกำหนด คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของบัตรเครดิตคือการใช้ถอนเงินสด โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บวกกับดอกเบี้ยที่อาจจะสูงถึง 20% อีกด้วย ซึ่งจะมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดออกมาจนถึงกำหนดชำระเงินของเดือนนั้นๆ โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครบริการนี้ได้คือ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน โดยอายุการทำงานต้องมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

นอกจากบริการบัตรเครดิตแล้ว อิออนยังมีบริการบัตรกดเงินสดอีกด้วย ซึ่งบัตรเงินสดนั้นสามารถใช้ถอนเงินสดได้ตามวงเงินที่กำหนด แต่ไม่สามารถนำมารูดชำระค่าสินค้าหรือบริการได้อย่างบัตรเครดิต ข้อดีของบัตรนี้คือส่วนใหญ่จะมีวงเงินสูงกว่าบัตรเครดิตและมีระยะเวลาการผ่อนยอดชำระนานกว่า ด้วยเหตุนี้เราสามารถเรียกได้ว่านี่เป็นวงเงินฉุกเฉินสำหรับยามจำเป็น เพราะเป็นการนำเงินสดที่เป็นเงินในอนาคตออกมาใช้ก่อน แล้วชำระคืนในภายหลัง ถือได้ว่าเป็นการสร้างหนี้เนื่องจากนำเงินมาใช้จ่ายล่วงหน้า และการที่ไม่ต้องมีการค้ำประกันใด ๆ อัตราค่าดอกเบี้ยจึงแพงมาก โดยการคิดดอกเบี้ยจะเหมือนกับการใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดคือคิดตั้งแต่วันที่กดเงินออกมา 

 

 

ประเภทของบัตรเงินสดอิออน

จากคุณสมบัติข้างต้นของบัตรเงินสด บริการบัตรเงินสดของอิออนจึงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระสินค้า และวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล โดยประเภทแรกนั้น ผู้ถือบัตรสามารถผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรนี้ได้โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 48 เดือน และอีกประเภทหนึ่ง คือการกู้เงินออกมาใช้ล่วงหน้านั่นเอง นอกจากนี้อิออนยังมีบริการให้กดเงินสดจากตู้กดเงินสดของอิออนหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่ร่วมรายการได้อีกด้วย คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครบริการนี้จะคล้ายกับการสมัครบัตรเครดิตคือ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและอายุทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่างกันที่กำหนดรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่เพียง 8,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจุดนี้รวมกับเงื่อนไขของบัตร ทำให้สะดวกกว่าการสมัครบัตรเครดิตและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นบัตรประเภทใดก็ตาม ถ้าผู้ใช้ถือบัตรใช้จ่ายอย่างประมาททำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินกำลังที่จะชำระคืนได้ ก็จะถูกปรับเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมและพอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินวุ่นวายตามมา หรือหากเก็บรักษาข้อมูลบัตรอย่างไม่ระมัดระวัง ก็อาจเป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ถือบัตรเช่นกัน

 

(5.7.2560)

 

 Siirry alkuun