ธนชาตประกันภัย คุ้มครองความปลอดภัยอย่างครอบคลุม

 

ธน ชาต ประกันภัย ธนาคารธนชาต สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะมีความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์สำหรับเงินฝาก และสินเชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีการให้บริการผู้บริโภคชาวไทย ที่ต้องการความมั่นคงทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการนำเสนอบริการประกันภัย ที่ให้การคุ้มครองครอบคลุม

ผลิตภัณฑ์ของธน ชาต ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยแบบทั่วไป ซึ่งประกันภัยทั้งสองประเภทนี้ ก็จะมีการแบ่งเป็นบริการประกันภัยแบบย่อย ตามรูปแบบและลักษณะที่ตลาดผู้บริโภคมีความต้องการ โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อ และรับบริการประกันภัยได้ตามความเหมาะสม 

 

 

1.ประกันภัยรถยนต์ อีกหนึ่งความจำเป็นที่เจ้าของรถจะต้องมี สำหรับรองรับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด กับยานพาหนะและชีวิตของผู้ขับขี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ของธนาคารธนชาต ก็ได้มีให้เลือกหลากหลาย โดยในครั้งนี้เราจะขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทหลักของ ธน ชาต ประกันภัย มาให้เป็นแนวทางกับผู้อ่านกัน

1.1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งประกันภัยชนิดนี้มีสิทธิประโยชน์ ในการคุ้มครองผู้ขับขี่ในทุกกรณี คุณสมบัติเบื้องต้นของรถยนต์ ที่ต้องการสมัครใช้ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คือ จะต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ที่มีอายุตั้งแต่ 1-7 ปี และจะต้องไม่ใช่รถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์

1.2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นเรื่องรถหาย หรือรถไฟไหม้ โดยประกันภัยชนิดนี้ มีจุดเด่นคือ รถยนต์ที่สามารถสมัครใช้ได้จะต้องมีอายุ 1-20 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ขับขี่ และเน้นการคุ้มครองเรื่องรถหาย และรถไฟไหม้โดยเฉพาะ

1.3 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่้เน้นการจ่ายเบี้ยแบบประหยัด ซึ่งประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ มีค่าเบี้ยประกันสำหรับรถเก๋งที่ 2,900 บาท และรถกระบะที่ 3,500 บาท รถยนต์ที่มีอายุ 1-20 ปี สามารถสมัครรับบริการจากผลิตภัณฑ์นี้ได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนการทำประกัน ไม่ต้องระบุชื่อของผู้ขับขี่ และให้การคุ้มครองครอบคลุม ทั้งบุคคลภายนอกรถ และคู่กรณี

 

ธน ชาต ประกันภัย

 

2.ประกันภัยทั่วไป โดยประกันภัยประเภทนี้จะมีทั้งประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ รวมถึงประกันภัยการเดินทาง มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์และรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

2.1 ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ (Happy PA) มีจุดเด่นคือ ผู้จ่ายเบี้ยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุ เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือ และไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษา โดยทางธนาคารจะจ่ายค่ารักษาตามจริง นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกายก่อนทำประกันภัย คุ้มครองครอบคลุม ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 ประกันภัยอุบัติเหตุ (Lucky PA) เป็นการซื้อประกันภัยภายใต้คอนเซปท์คุ้มครองทั้งกายและใจ ภาพรวมคือ ผู้จ่ายเบี้ยประกันจะได้รับการคุ้มครองถึง 2 คน ซึ่งคือผู้ซื้อประกันเอง และบุคคลในครอบครัวอีก 1 คน โดยประกันภัย Lucky PA จะมอบความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2-3 เท่า หากมีการเข้ารับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ ในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.3 ประกันสุขภาพโรงมะเร็ง (Cancer Insurance) ประกันสุขภาพที่จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3.38 บาท และให้การคุ้มครองวงเงินสูงสุด 1,200,000 บาท เบี้ยประกันคงที่ และจ่ายน้อยกว่าเมื่อเลือกซื้อกรมธรรม์แบบราย 2 และ 3 ปี นอกจากนี้ หากตรวจพบว่าผู้จ่ายเบี้ยเป็นโรคมะเร็ง ธนาคารจะจ่ายเงินให้ทันทีเต็มทุนประกันภัย และให้ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มอีก 20% หากพบว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง

2.4 ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยแพคเกจราคาเดียว พร้อมคุ้มครองฟรี บุตร 2 คน และยังมีบริการคืนเบี้ยประกันภัย หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาในบทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธน ชาต ประกันภัย ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษา และดูรายละเอียดของประกันภัยประเภทอื่นๆ ได้ ที่เว็บไซต์หลักของธนาคารธนชาต หรือสอบถามเพิ่มเติมได้กับทีมงานที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์ 0-2308-9300 ทั้งนี้ ธนาคารธนชาตได้มีบริการ เพื่อความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อประกัน ได้ซื้อประกันออนไลน์ ด้วย 4 ขั้นตอน คือ เช็คราคา, สั่งซื้อ, ยืนยัน และชำระเงิน

 

(25.7.2560)

 

 Siirry alkuun