มาตราการเพื่อเกษตรกร ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500

มาตราการเพื่อเกษตรกร ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500

อีกหนึ่งแนวทางที่สามารถคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี จากมาตราการของภาครัฐที่มุ่นเน้นเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติภายใต้โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่นอกจากจะเป็นมาตราการเพื่อการช่วยเหลือชาวนาแล้วยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างดีอีกด้วย

การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยลงด้วยการสนับสนุนการเก็บเกี่ยวข้าวแต่ภาระค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจาก ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500 โดยเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้รับไม่เกิน 50 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท

สารบัญ

 1. สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500 คืออะไร
 2. ทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมา
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ธ.ก.ส ตรวจสอบไร่ละ 500
 4. เงื่อนไขการรับเงินมีอะไรบ้าง?
 5. วิธีการตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการ
 6. มีการจ่ายเงินหรือยัง?
 7. เหตุผลที่บางคนยังไม่ได้เงิน
 8. สลากออมทรัพย์ทวีสิน สลาก ธกส หน่วยละ 500
 9. ช่องทางการตรวจสอบรายละเอียด

 

โครงการช่วยเหลือของ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500 คืออะไร

มาตราการเพื่อเกษตรกรของ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500 บาท เป็นมาตราการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยภายใต้โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่เสนอการช่วยเหลือไรละ 500 บาทไม่เกิน 20 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถกระจายประโยชน์ให้ครอบคลุมประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือน ด้วยวงเงินงบประมาณถึง 25,793 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตราการที่ออกมาเพื่อเกษตรกรชาวไทยทุกคนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมา

โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินทุนเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้จะเป้นผลดีต่อการรักษาคุณภาพข้าวอีกด้วย โดย ธ.ก.ส. จะเร่งทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562

 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ธ.ก.ส ตรวจสอบไร่ละ 500

มาตราการ ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500 มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรทุกคนจะได้รับเงิน โดยคุณสมบัติของเกษตรกรต้องประกอบไปด้วยดังนี้

 

เงื่อนไขการรับเงินมีอะไรบ้าง?

จากการส่งเสริมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เกษตรกรมีความสนและใส่ใจกับข่าวสารเกี่ยวกับ ธ.ก.ส ตรวจสอบไร่ละ 500 เป็นอย่างมาก ทั้งนี้สิ่งที่เกษตรกรควรที่จะศึกษาในมาตราการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่ไปนี้

 1. พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ จะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลไปแล้ว
 2. ยกเว้นเกษตรกร จะนำพื้นที่ดังกล่าว ไปแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

 

วิธีการตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการ

สำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรที่จะได้รับในมาตราการช่วยเหลือนี้ สามารถเข้าไปยัง เว็บไซต์ แล้วตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งข้อมูลที่ท่านจะได้รับจะเป็น โครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขาธกส. และสถานะ

ธกส ตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ 500

มีการจ่ายเงินหรือยัง?

มาตราการช่วยเหลือจากรัฐบาล ธ.ก.ส ตรวจสอบไร่ละ 500 มีขอบเขตการดังเนินงาน โดยเริ่มจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์และได้ขึ้นทะเบียนปี 2562 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่อง

 

เหตุผลที่บางคนยังไม่ได้เงิน

 

สลากออมทรัพย์ทวีสิน สลาก ธกส หน่วยละ 500

นอกเหนือจากมาตราการดังกล่าว ยังมีโครงการอื่นๆ ที่นำเสนอออกมาเพื่อสร้างความมั่นคง จากการออมสลาก รับดอกเบี้ยพร้อมลุ้นรางวัลกับ “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 สลาก ธกส หน่วยละ 500”

ซึ่งวัตถุประสงค์ของสลากออมทรัพย์ทวีสินดังกล่าวคือ เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง

สลาก ธกส หน่วยละ 500 จำนวน 200 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจซื้อจะได้รับดอกเบี้ยพร้อมลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท และรางวัลพิเศษ 15 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 133 ล้านบาทต่อเดือน โดยติดต่อซื้อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านทาง ธ.ก.ส. A-Mobile 

 

ช่องทางการตรวจสอบรายละเอียด

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจในมาตราการโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 นอกจากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อของเว็บ ธ.ก.ส  ได้โดยตรงแล้วท่านยังสามารถอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้จาก ธกส ปล่อยสินเชื่อ 108 อาชีพ นี้ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจรายละเอียดในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อ ธ.ก.ส. | เงินกู้ ธ.ก.ส.

แก้ไขเมื่อ 18/05/2020 | เผยแพร่เมื่อ 18/05/2020

Apinya โดย Apinya SaeuengSiirry alkuun