ต่อประกันรถยนต์

ต่อประกันรถยนต์ คุ้มครองต่อเนื่องให้รถยนต์ของคุณ

รถยนต์ เป็นยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน โดยเฉลี่ยแล้ว อย่างน้อยจะมีการใช้งานต่อเจ้าของหนึ่งมือ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งนอกจากการบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์ ยังเป็นอีกหนึ่งภาระที่เจ้าของรถจะต้องให้ความสนใจดูแล และรับผิดชอบ

 

นอกจากผู้เป็นเจ้าของรถยนต์จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยแล้ว การจ่ายเบี้ยประกันเสริม ในภาคของการทำประกันแบบสมัครใจ ยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ และเหตุผลที่เจ้าของรถหลายราย เลือกทำประกันรถยนต์ประเภทต่างๆ เพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตาม ประกันรถยนต์นั้น เป็นประกันภัยที่มีอายุสัญญารายปี ดังนั้นเมื่อหมดสัญญา เจ้าของรถจะมีสิทธิ์ที่จะต่อ ประกัน รถยนต์ หรือไม่ต่อกรมธรรม์กับบริษัทรับทำประกันรายเดิมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยในการต่อประกันรถยนต์แต่ละครั้ง ก็จะมีรูปแบบให้เลือก ทั้งในแบบที่เป็นกรมธรรม์ชนิดแยกกับปีก่อนโดยสิ้นเชิง หรือในบางบริษัทรับทำประกัน จะมีแพคเกจและโปรโมชั่นให้เลือก สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์ฉบับเดิม โดยการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ เช่น การจ่ายเบี้ยประกันต่อปีในราคาถูกลง หรือ การได้รับวงเงินประกันในอัตราที่สูงกว่าปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละบริษัท

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อประกันรถยนต์ ในแต่ละครั้ง

เจ้าของรถจะใช้ประสบการณ์จากการทำประกันรถยนต์ และการเคลมเมื่อปีก่อนหน้านี้เป็นหลัก ซึ่งสามารถจำแนกออกได้ตามตัวแปร และกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อปีที่แล้วมีการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยจะมีปัจจัยที่ส่งผลคือ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนบ่อยครั้ง การต่อประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ก็ดูจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของรถ หรือผู้เอาประกัน
  2. แต่หากตรงกันข้าม เช่น เจ้าของรถได้ทำการจ่ายค่าเบี้ยประกันแบบแพงเมื่อปีก่อน แต่กลับไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้รู้สึกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปนั้นเสียเปล่า ก็อาจเป็นเหตุผลให้เจ้าของรถพิจารณาการลดจ่ายเบี้ยประกันในปีต่อไป
  3. การให้บริการของบริษัทรับทำประกัน อีกหนึ่งปัจจัยหลักสำหรับเจ้าของรถ เนื่องจากผู้บริโภค เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทรับทำประกันแล้ว ก็ย่อมคาดหวังด้านการให้บริการหลังการขาย และการทำตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งหากพบว่า หลังจากการเกิดเหตุแต่ละครั้ง บริษัทรับทำประกันไม่ให้ความสะดวก ในการเรียกร้องค่าสินไหม หรือปฏิเสธค่าเคลม หรือเข้าถึงลูกค้าล่าช้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทางด้านของอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือ เจ้าของรถควรพิจารณา เปลี่ยนผู้ให้บริการในปีต่อไปทันที
  4. การตลาดเพื่อการดึงดูดผู้บริโภค ปฏิเสธได้ยากว่าปัจจุบันนี้ การแข่งขันกันในตลาดประกันรถยนต์นั้นมีสูงมาก ดังนั้น การออกแคมเปญ หรือโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจ จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ และใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ เช่น จ่ายค่าเบี้ยน้อย แต่คุ้มครองได้มากกว่าหรือเท่ากัน, สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมากกว่า หรือความสะดวกในการดำเนินการเคลมค่าสินไหม เป็นต้น เนื่องจากผู้บริโภคย่อมต้องการความคุ้มค่าของเงินที่เสียค่าเบี้ยไป
  5. อายุของรถ เนื่องจากอายุของรถเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ถูกระบุในเงื่อนไขของประกัน ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป และอายุของรถยนต์มากขึ้นจนไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของประกันประเภทเดิม จึงส่งผลให้เจ้าของรถต้องทำการต่อประกันรถยนต์ประเภทใหม่
  6. ทางเลือกของการซื้อแพคเกจประกันรถยนต์ หากบริษัทรับทำประกันรถยนต์ มีทางเลือกหลากหลายให้กับผู้บริโภค ก็ย่อมมีโอกาสมากขึ้น ในการที่เจ้าของรถจะมองเห็นแพคเกจที่เหมาะสม และเลือกต่อประกันรถยนต์กับทางบริษัทเดิม

 

ในการต่อประกันรถยนต์แต่ละครั้ง หากจะเปรียบเทียบแล้ว ก็คล้ายกับการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ใหม่อีกหนึ่งครั้ง เพราะ ณ เวลานั้นๆ บริษัทรับทำประกัน ย่อมมีเงื่อนไข และราคาค่าเบี้ยประกันที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนอย่างแน่นอน ทำให้เจ้าของรถต้องทำการศึกษารายละเอียดอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ บริษัทประกันหลายราย ต่างมีการรับตัวแทนจำหน่ายประกัน หรือที่เรียกว่า โบร๊กเกอร์ประกันภัย ที่จะเป็นอีกช่องทางในการผลักดันโปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ให้ประกันนั้นๆ เป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น การมอบบริการเสริม, เสนอบริการผ่อนชำระ, ให้ส่วนลดค่าเบี้ย, มอบของแถม ฯลฯ

เลือกซื้อความเสี่ยงของการใช้รถ และถนนของคุณ ด้วยการต่อประกันภัยรถยนต์ ในแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุด เพื่อให้เบี้ยประกันในแต่ละปีมีคุ้มค่า และควรศึกษารายละเอียดในการต่อประกันรถยนต์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดในภายหลัง ทางที่ดี ควรสอบถามข้อสงสัยกับตัวแทนขายประกันภัย ให้เกิดความชัดเจนก่อนตัดสินใจต่อกรมธรรม์

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun