สินเชื่อ ติด แบ ล็ ค ลิ ส

ติดแบล็คลิสจะกู้ใหม่ได้ไหม

เมื่อเรามีชื่อติดแบล็คลิสแล้ว ในทางการเงินนั้น หมายถึง ประวัติในการเป็นลูกหนี้ที่ผ่านมาเคยมีการเบี้ยวหนี้หรือค้างชำระหนี้มาก่อน ส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ รวมถึงการกู้ยืมเงินต่างๆ จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยประวัติดังกล่าวที่ถูกเก็บไว้ เรียกกว่า เครดิตบูโร

เครดิตบูโร เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บประวัติเครดิตรายบุคคล โดยมีวิธีการ คือ สถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นสมาชิกจะจัดส่งข้อมูลของผู้ที่ผิดนัดชำระไปให้ในทุกๆ เดือน เมื่อมีการขอกู้ใหม่จะสามารถเรียกดูประวัติการจ่ายชำระหนี้ของเราได้ไม่ว่าจะเคยกู้เงินกับธนาคารไหนก็ตาม

 

ติดแบล็กลิสคืออะไร 

ติดแบล็กลิสคือ การที่เรามีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี ไม่ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ ทำให้เมื่อทางสถาบันการเงินได้ข้อมูลเครดิตบูโรของเราไปแล้ว ไม่อยากเสี่ยงที่จะปล่อยกู้ให้เราได้เนื่องจากมีความโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับการชำระเงินคืนหรือผิดนัดชำระเงินอีก ไม่ว่าคุณจะไปขอกู้จากธนาคารไหน ก็โดนปฏิเสธหมด ประเหมือนหนึ่งว่าคุณมีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีดำที่ทุกธนาคารต่างก็ไม่ต้องการปล่อยกู้ให้

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่เครดิตบูโรเป็นข้อมูลที่มีความลับ สามารถนำออกมาเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากตัวลูกหนี้เองเพื่อขอประวัติเครดิตของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำมาประกอบการขอสินเชื่อใหม่ ในทางกฎหมายแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการเปิดเผยให้แก่สถาบันการเงิน

ในเรื่องสินเชื่อ ติดแบล็คลิสเครดิตบูโรไม่มีความสามารถที่จะระบุว่า ลูกค้ารายใดเป็นลูกค้าแบล็คลิส แต่ด้วยประวัติการเงินในเครดิตบูโรที่ไม่ดี อาจทำให้ผู้ขอกู้ไม่สามารถขอสินเชื่อใดจากธนาคารได้ หรือที่เรียกว่า โดนขึ้นบัญชีดำจากทางธนาคารนั่นเอง

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ได้แก่ ข้อมูลการผิดนัดชำระของบัญชีสินเชื่อต่างๆ ประวัติการชำระเงิน ยอดเงินคงค้าง และประวัติการผิดนัดชำระหนี้ โดยสินเชื่อประเภทต่างๆ ส่วนมาก จะเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราเป็นหนี้ครบ 3 ปีแล้ว ประวัติหนี้เราจะถูกล้างออกแต่อย่างใด แต่หมายความว่า หนี้ที่ค้างมามากกว่า 3 ปี จะแสดงยอดแค่ใน 3 ปีล่าสุดเท่านั้น สำหรับผู้ที่เคยค้างชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้ หากชำระคืนครบเมื่อไหร่ เรียกว่า สามารถปิดบัญชีหนี้นั้นๆ ได้ และนับจากวันสุดท้ายที่ปิดบัญชีไปอีก 3 ปี ประวัติที่เคยเสียเกี่ยวกับการค้างชำระหนี้จะหมดไป เพราะเครดิตส่วนใหญ่เก็บข้อมูลถึงแค่ 3 ปีล่าสุดย้อนหลัง เสมือนเรามีเครดิตเท่ากับผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนเลย เพราะฉะนั้น หากเราเคยมีสินเชื่อติดแบล็คลิสหรือมีเครดิตไม่ดีเกี่ยวกับการชำระหนี้ แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินใหม่ก็สามารถทำได้

เทคนิคการเคลียร์ประวัติหนี้เสียกับทางเครดิตบูโร

  1. ชำระหนี้เดิมทั้งหมดที่มีให้เสร็จเสียก่อนเพื่อเป็นการเริ่มต้นประวัติเครดิตที่ดี โดยการชำระหนี้เดิมนั้น สามารถเจรจาขอผ่อนผันกับทางเจ้าหนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ขอชำระหนี้เป็นก้อนทีเดียว ส่วนใหญ่ สถาบันทางการเงินจะจูงใจด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น มีภาระเลี้ยงดูบุตร ส่งเสียค่าเล่าเรียน ต้องดูแลพ่อแม่ หรือมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ก็สามารถเจรจาต่อรองให้ เห็นใจสั่งลดหย่อนหรือยืดเวลาชำระหนี้ออกไปได้
  2. เมื่อทำการชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถวางแผนการกู้ใหม่ โดยรอให้ครบ 3 ปี เพื่อให้เครดิตของเราขาวสะอาด หรือมองหาสถาบันทางการเงินที่ประกาศให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ติดเครดิตบูโรหรือผู้ที่สามารถเคลียร์หนี้ได้ แม้จะเพิ่งเสร็จใน 2 ถึง 3 เดือนที่แล้ว ก็ยังสามารถกู้เงินได้ ขึ้นอยู่กับรายได้และความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของเรา

กู้เงินด่วนในจังหวัดของคุณ

 

ติดแบล็กลิสออกรถได้มั๊ย

หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าเราเคยติดแบล็กลิสซื้อรถได้หรือไม่ คำตอบคือมีความเป็นไปได้หากคุณหันไปหาสินเชื่อจาก non-Bank ทั้งนี้เพราะสถาบันการเงิน (Bank)ส่วนมากจะให้ความสำคัญกับข้อมูลแบล๊กลิสตัวนี้ เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงปล่อยกู้ให้กับคนที่ยังคงมีหนี้ค้างไม่ชำระอยู่ อย่างไรก็ดี ตามที่ไม่กล่าวไปก่อนหน้านี้ หากคุณชำระหนี้สินเดิมเรียบร้อย คุณสามารขอใบรับรองการปิดก้อนหนี้ดังกล่าวเพื่อไปแสดงต่อสถาบันการเงิน ประกอบกับรายละเอียดความพร้อมในการผ่อนชำระ หรืออาจต้องมีผู้ค้ำในบางกรณี ทางสถาบันการเงินอาจจะพิจารณาปล่อยกู้ก้อนใหม่ให้คุณได้ โดยไม่ต้องรอ 3 ปี เพื่อให้ชื่อออกจากแบล็กลิส

อย่าลืมว่า การขอสินเชื่อจาก non-bank อาจจะแลดูง่ายกว่า แต่คุณต้องยอมรับกับดอกเบี้ยที่โหดกว่า หรือข้อกำหนดในการวางเงินดาวน์ที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน อีกวิธีหนึ่งที่หลายคนที่ติดแบล็กลิสขอกู้ใหม่ไม่ได้ ก็คือให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเป็นคนกู้ให้ แล้วเราก็ผ่อนคืนเพื่อนหรือญาติแทน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตส่วนตัวของคุณด้วยนะ ว่าเป็นที่น่าไว้ใจในหมู่ญาติหรือหมู่เพื่อนมากน้อยแค่ไหน

ในปี 2562 นี้ มีรถออกมาใหม่หลายรุ่นจากหลายค่าย ก่อนที่คุณคิดจะหารถใหม่ซักคัน รีบเคลียร์หนี้ก้อนเก่าให้เรียบร้อย แค่นี้การติดแบล็กลิสซื้อรถ 2562 ก็ไม่น่าใช่เรื่องกลุ้มใจของคุณอีกต่อไปคะ

 

ติดแบล็กลิสซื้อบ้านได้ไหม

เช่นเดียวกันคะ ในการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินใดๆก็ตาม ทางสถาบันการเงินจะขอคำยินยอมจากผู้ประสงค์จะขอกู้เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร วัตถุประสงค์แรกเลยคือเพื่อดูว่าคุณติดแบล็กลิสหรือไม่ หากติดแบล็กลิสอยู่ แน่นนอน ไม่มีธนาคารไหนยอมปล่อยกู้ให้คุณแน่ๆ นอกเสียจากว่าคุณจะทำการเคลียร์หนี้ค้างก้อนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากเกิน 3 ปีไปแล้วหลังจากวันชำระปิดหนี้ คุณจะไม่มีประวัติแบล็กลิสอีกต่อไป แต่หากยังไม่ถึง 3 ปี ประวัติแบล็กลิสยังคงแสดงอยู่ ทางธนาคารคงต้องใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่าควรจะปล่อยกู้ให้คุณดีหรือไม่

อีกวัตถุประสงค์ที่ทางธนาคารขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของคุณ ก็เพื่อใช้ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของคุณในการร่วมพิจารณาการปล่อยสินเชื่อนี่แหละ

ยิ่งการขอสินเชื่อใหม่นี้ เป็นการขอสินเชื่อบ้านด้วยแล้วล่ะก็ ทางสถาบันการเงินต้องพิจารณาอย่างหนักเลย เพราะวงเงินสินเชื่อก้อนใหญ่ อีกทั้งมีความผุกพันในระยะยาว แม้ว่าคุณจะปิดหนี้เคลียร์ชื่อออกจากแบล็กลิสแล้ว ทางธนาคารอาจต้องขอคนหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มอีกก็เป็นได้ ดังนั้น ติดแบล็กลิสซื้อบ้านได้มั๊ย  ตอบได้เลยว่าแทบไม่มีโอกาสเลยคะ ทางที่ดีคุณควรเคลียร์หนี้ก้อนเก่าให้เรียบร้อย รอเวลาอีกนิด เพื่อให้ประวัติใสสะอาด อะไรๆน่าจะได้รับการพิจารณาง่ายขึ้นคะ

 

ตรวจสอบแบล็กลิสได้ที่ไหนบ้าง

หากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองติดแบล็กลิสหรือไม่หรืออยากทราบประวัติการชำระหนี้ของตัวคุณเอง คุณสามารถไปขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau – NCB) หรือสถานที่ตรวจสอบเครดิตบูโรใกล้บ้านคุณ ค่าบริการขอข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 100-150 บาท แล้วแต่สถานที่ ซึ่งมีให้เลือกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคาร ธอส., ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือสถานีศาลาแดง และที่อื่นๆอีกมากมายคะ

ในกรณีที่คุณปิดหนี้เก่าเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะขอสินเชื่อใหม่ นอกเหนือจากการขอสินเชื่อผ่านทางธนาคาร ซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์มากอยู่ซักหน่อย พิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้บุคคลธรรมดาทั่วๆไปหันมากู้เงินในระบบ ซึ่งปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดีกว่าหันกว่าพึ่งเงินกู้นอกระบบ ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม รวมไปจนถึงวิธีการติดตามทวงหนี้ที่ไม่ปลอดภัยอีกด้วย คุณสามารถศึกษาเรื่องพิโกไฟแนนซ์ได้จากที่นี่คะ

อีกหนึ่งทางเลือกขอการขอสินเชื่อวงเงินไม่สูงมากนัก คุณอาจลองศึกษาเรื่องของแหล่งเงินกู้ออนไลน์ ซึ่งการกู้ยืมเงินแบบออนไลน์สำหรับบุคคลต่อบุคคล หรือ Peer to Peer เป็นรูปแบบใหม่ของการกู้ยืมเงินที่ผู้กู้สามารถขอกู้จากเจ้าของเงินโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน อาศัยการเข้ามามีบทบาทของอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างผู้ต้องการเงินกู้ ให้กู้โดย มีเว็บไซต์ในเมืองไทย อย่างเช่น SatangDee.com, PeerPowerBeehive Asia เป็นต้น โดยการกู้ยืมเงินออนไลน์สามารถตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นจากการนำเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติมาช่วยในกระบวนการการจัดการ หมายความว่าคุณจะมีแหล่งหาเงินกู้ที่พร้อมเปิดรับคุณเสมอตลอด 24 ชั่วโมง ผู้กู้สามารถเปรียบเทียบและคำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตนเองอีกด้วย

 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ติดแบล็กลิสต์ | เครดิตบูโร | ประวัติหนี้ | เคลียร์หนี้เสีย

แก้ไขเมื่อ 11/3/2020 | เผยแพร่เมื่อ 26/12/2017 | โดย SabaiKrapao.com

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ Siirry alkuun