ค่าจัดส่งพัสดุ

ค่าจัดส่งพัสดุ

ค่าจัดส่งพัสดุนั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของการส่ง  และระยะทางในการส่ง โดยราคาค่าส่งพัสดุแบบต่างๆโดยการไปรษณีย์ไทยนั้นแสดงดังต่อไปนี้

 

ส่งพัสดุราคา

อัตราค่าส่งพัสดุในประเทศแบบธรรมดาโดยการไปรษณีย์ไทย

น้ำหนัก

อัตราค่าบริการ (บาท)

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

20

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม

35

เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

50

เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม

65

เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม

80

เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม

95

เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

110

เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม

125

เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม

140

เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

155

เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม

170

 

 

อัตราค่าส่งพัสดุในประเทศแบบลงทะเบียนโดยการไปรษณีย์ไทย

น้ำหนัก

อัตราค่าบริการ (บาท)

ไม่เกิน 100 กรัม

18

เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม

22

เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม

28

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม

38

เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม

58

 

 

 

ค่าพัสดุ

ในกรณีที่ต้องการส่งพัสดุขนาดใหญ่กว่า 2,000 กรัม แบบลงทะเบียน หรือจ้องการส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ สามารถใช้บริการ EMS (Expressed Mail Service) โดยค่าส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษแสดงดังนี้

 

น้ำหนัก (กรัม)

อัตราค่าบริการ (บาท)

น้ำหนัก (กรัม)

อัตราค่าบริการ (บาท)

ไม่เกิน 20

32

เกิน 4000 แต่ไม่เกิน 4500

197

เกิน 20 แต่ไม่เกิน 100

37

เกิน 4500 แต่ไม่เกิน 5000

217

เกิน 100 แต่ไม่เกิน 250

42

เกิน 5000 แต่ไม่เกิน 5500

242

เกิน 250 แต่ไม่เกิน 500

52

เกิน 5500 แต่ไม่เกิน 6000

267

เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1000

67

เกิน 6000 แต่ไม่เกิน 6500

292

เกิน 1000 แต่ไม่เกิน 1500

82

เกิน 6500 แต่ไม่เกิน 7000

317

เกิน 1500 แต่ไม่เกิน 2000

97

เกิน 7000 แต่ไม่เกิน 7500

342

เกิน 2000 แต่ไม่เกิน 2500

122

เกิน 7500 แต่ไม่เกิน 8000

367

เกิน 2500 แต่ไม่เกิน 3000

137

เกิน 8000 แต่ไม่เกิน 8500

397

เกิน 3000 แต่ไม่เกิน 3500

157

เกิน 8500 แต่ไม่เกิน 9000

427

เกิน 3500 แต่ไม่เกิน 4000

177

เกิน 9000 แต่ไม่เกิน 9500

457

 

 

 

 

(27.7.2560)

 

 Siirry alkuun