การต่อภาษีรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์

ทุกวันนี้ การมีรถยนต์สักคันหนึ่งไว้ในครอบครอง ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางอีกต่อไป หากแต่เราต้องมีวินัยในการผ่อนชำระรายเดือน จนกว่าจะครบยอดเงินที่ทางบริษัทจัดไฟแนนซ์จัดการให้เรา ทั้งนี้ นอกจากค่าผ่อนรถรายเดือนที่ผู้ครอบครองรถต้องจ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ ท่านยังต้องมีรายจ่ายประจำปี เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ (ไฟแนนซ์ส่วนมากเรียกร้องให้ท่านทำประกันภัยชั้น 1 เพื่อคุ้มครองรถที่อยู่ภายใต้การครอบครองของท่าน หากแต่การเป็นเจ้าของรถโดยกฎหมาย ยังเป็นบริษัทไฟแนนซ์) ค่า พ.ร.บ. ค่าต่อภาษีรถยนต์ หรือการต่อทะเบียนรถ ซึ่งต้องทำการต่อภาษีเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง 

 

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์

  1. เตรียมเอกสาร

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการต่อภาษีหรือต่อทะเบียนรถยนต์ มีดังนี้

เมื่อเอกสารดังกล่าวพร้อมแล้ว เรามาดูวิธีการการชำระภาษีรถยนต์ต่อกันเลย

 

  1. คำนวณภาษีรถยนต์

ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคำนวณอัตราการเสียภาษีรถยนต์ หรือการต่อภาษีรถยนต์ นั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทรถ รุ่นรถ ขนาดของเครื่องยนต์ (ซีซี) น้ำหนักรถ และอายุการใช้งาน ดังมีรายละเอียดแยกตามประเภทของลักษณะป้ายทะเบียนรถ ดังต่อไปนี้

หากผู้ครอบครองทำการต่อภาษีล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือน ซึ่งหากมีเศษของวัน ให้นับเป็น 1 เดือน

 

  1. การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (ตรอ.)

ดังที่ได้เกริ่นไว้ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ว่าการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) มีความจำเป็นจะต้องใช้ประกอบการต่อภาษีก็ต่อเมื่อ รถยนต์ของท่านมีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป ซึ่งการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) สามารถทำได้ล่วงหน้า ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี โดยการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (ตรอ.) มีราคาแตกต่างกันดังนี้

 

  1. เลือกช่องทางที่สะดวกในการต่อภาษี

ช่องทางในการต่อภาษี หรือ ต่อ พ.ร.บ.ทะเบียนรถยนต์นั้น มีให้เลือกอยู่หลากหลาย ตามแต่สะดวก เช่น ที่กรมการขนส่งทางบก และที่ทำการไปรษณีย์ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาราชการเท่านั้น ไม่จำกัดอายุการใช้งานของรถยนต์ รับชำระเฉพาะเงินสด ส่วนใครที่ไม่สะดวกในเวลาราชการ ก็สามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรับเฉพาะเงินสด เช่นกัน หากไม่อยากออกจากบ้าน ท่านก็สามารถเข้าเวปไซด์ของกรมการขนส่ง หากแต่ทางเวปไซด์จำกัดอายุการใช้งานของรถยนต์ที่ไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น และสามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต

 

(16.1.2561)

 

 Siirry alkuun