กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เดิมชื่อบริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ พระยาศรีวิศาลวาจา และนายชิน โสภณพณิช จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพื่อบ่งบอกความเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา

วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ ของ กรุงเทพประกันชีวิต คือ ให้คนไทยเห็นประโยชน์ การประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต

ภารกิจ : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

 

ผลิตภัณฑ์ 

กรุงเทพประกันชีวิต ช่วยให้คุณเตรียมพร้อม รับมือกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความ มั่นคงทางการเงิน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับสร้างฐานะ เพราะทุกช่วงชีวิตของคุณ มีคุณค่าและความต้องการแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิต จึงมีความหลากหลาย ตอบโจทย์แต่ละช่วงชีวิตของคุณ และครอบครัว วางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการเงิน

หลักประกันจากกรุงเทพประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินและสถานที่ รวมทั้งสำหรับบุคคล บุคคลและธุรกิจ ธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเพื่อรองรับความเสี่ยงทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน บรรเทาความเดือดร้อนกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ประกันชีวิตที่คุณสามารถซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้าน สะดวกต่อการชำระเบี้ย และยังสบายใจกับผลิตภัณฑ์ที่ทางกรุงเทพประกันชีวิตออกแบบมาให้เป็นอย่างดี

การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน รวมถึงการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เงินทำงานด้วยตัวเอง สามารถงอกเงยได้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยในการออมและการลงทุน ในรูปแบบกองทุนรวมต่างๆ เพื่อให้รายได้เพิ่มพูน เพียงพอสำหรับอนาคตคุณ และคนที่คุณรัก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของชีวิต

วางรากฐานชีวิต ให้แผนของคุณเป็นจริง และเริ่มต้นด้วยความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อและหลักประกันจากกรุงเทพประกันชีวิต ที่ให้คุณผ่อนสบายไร้กังวล ช่วยคุ้มครองธุรกิจ บ้าน หรือทรัพย์สิน ให้คุณได้อุ่นใจตลอดระยะเวลา

 

กรุงเทพประกันชีวิต_

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริการต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkoklife.com   

 

(26.5.2560)Siirry alkuun