กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต

ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจการค้ามีมากขึ้น การสร้างรายได้ยากขึ้น และการจ้างงานมีความไม่แน่นอน  คนจึงหันมาทำประกันชีวิตกันมากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินในอนาคต บริษัทประกันในประเทศไทยมีหลายบริษัท วันนี้จะแนะนำ บริษัทประกันชีวิตที่เปิดมายาวนาน ในประเทศไทยบริษัทกรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันชีวิต ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2494 ใช้ชื่อแรกว่า สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงสยามประกันชีวิต ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด และในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด 

กรุงเทพประกันชีวิตมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แผนออมเงินและลงทุน แผนสุขภาพ แผนเตรียมเกษียณ แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ แผนคุ้มครองรายได้ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มีสำนักงานใหญ่ที่ ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เปิดทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา08:30 – 17:00 น.จะปิดในวันหยุดราชการ และวันหยุดประจำปีของธนาคาร

 

กรุงเทพประกันชีวิต  

 

โรงพยาบาลที่สามารถใช้บริการของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มีหลายโรงพยาบาล ในทุกภูมิภาค  ซึ่งแผนเกี่ยวกับสุขภาพมีเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน เช่น บีแอลเอรักษ์สุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD.) ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 90 วัน รวมทั้งค่าแพทย์ผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปัจจุบัน  รับประกันตั้งแต่ 6 ปีถึง 65 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ ประมาณ 7,00กว่า บาท ต่อปี, บีแอล เฮลธ์พลัส รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 65 ปี โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันรายปี  รายหกเดือน รายสามเดือน หรือรายเดือน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ยังมีแผนคุ้มครองที่หลากหลายเช่น บีแอลเอห่วงรักคุ้มครองครบ เป็นหลักประกันพร้อมความคุ้มครองทุกช่วงชีวิต เป็นกรมธรรม์ ฉบับแรก เมื่อเริ่มทำงาน เริ่มต้นวางแผนชีวิต สำหรับคู่แต่งงาน เพื่อสร้างความพร้อม ให้หลักประกันเป็นเงินออมเป็นกองทุน เพื่อลูกในอนาคต เป็นของขวัญทดแทนคุณพ่อแม่ เมื่อไม่มีคุณ โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี หรือ 20 ปี แบบตลอดชีพ  ชำระเบี้ย 15 ปี, 18 ปี หรือ 21 ปี เบี้ยต่ำ คุ้มครองตลอดชีวิต  แบบนี้รับประกันตั้งแต่อายุ 0 – 65 ปี ครบสัญญาจะได้รับเงินคืน โดยประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมสรรพากรกำหนด และนอกจากนี้ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร  ปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จากข้อมูลของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต  ทำให้เราทราบว่าบริษัทนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจ ตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาสำหรับการทำประชีวิตในยุคปัจจุบัน

 

(13.8.2560)

 

 Siirry alkuun