กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2494 มีสำนักงานอยู่บน ถนนเจริญกรุง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด เพื่อบ่งความความเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดมา ในเดือน เมษายน พ.ศ. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้ย้าย มาอยู่ที่อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสีลม จนถึงปัจจุบัน 

 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

กรุงเทพประกันชีวิต ช่วยให้คุณเตรียมพร้อม รับมือกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความ มั่นคงทางการเงิน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับสร้างฐานะ เพราะทุกช่วงชีวิตของคุณ มีคุณค่าและความต้องการแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิต จึงมีความหลากหลาย ตอบโจทย์แต่ละช่วงชีวิตของคุณ และครอบครัว วางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการเงิน

แบบคุ้มครองสุขภาพ คือหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ กรุงเทพประกันชีวิต โดยมีทั้งหมด 4 สัญญาหลัก และ 3 สัญญาเพิ่มเติม 

 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ สัญญาหลัก

1. บีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร์

“เบาหวาน” เป็นโรคที่ต้องการการควบคุม ดูแล และรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยังเป็นปัจจัยของโรคแทรกซ้อนที่ตามมาซึ่งอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย ตาบอด ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานสูงถึงร้อยละ 8 หรือประมาณ 4 ล้านคน ในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ย 32 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ล้านคน*

ที่มา : 1. สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ”(International Diabetes Federation; IDF). รายงานสถานการณ์โรคเบาหวานปี 2558

         2. นุชรี อาบสุวรรณ. ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2558 (ปีงบประมาณ 2559), สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 

2. บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD.) ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 90 วัน รวมทั้งค่าแพทย์ผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปัจจุบัน อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยค่าเบี้ยแบบเบาๆ

 

3. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส 
 “บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส” แผนคุ้มครองสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณตลอด 365 วัน คุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่า หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างมีความสุข
 
 
4. บีแอลเอ ชดเชยมะเร็ง

เตรียมพร้อมรับมือกับโรคมะเร็ง โรคเสี่ยงอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยหลักประกัน ช่วยแบ่งเบาภาระ ค่ารักษาไม่คาดคิด กับแบบประกัน บีแอลเอชดเชยมะเร็ง คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ พร้อมชดเชยเงิน สูงสุดถึงวันละ 5,000 บาท จ่ายเบี้ยสบาย พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติม

  1. สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.)

คุ้มครอง 17 โรคร้ายแรง

เพิ่มความคุ้มครองให้มั่นคงกว่าเดิม เป็นกองทุนค่ารักษาเมื่อเป็นโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรม (รร.) จ่ายเบี้ยสบายๆ ก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตอีกเท่าตัว (สัญญาหลัก + สัญญาเพิ่มเติม)

  1. สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.)

ทดแทนรายได้ เมื่อต้องพักรักษา 5 กรณีในหนึ่งเดียว แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

 เพิ่มความอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องรายได้ เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ (รพ.ปร.) คุ้มครองครบครันถึง 5 ประการ แอดมิด + ไอซียู + 4 โรคร้าย + ผ่าตัดใหญ่ + ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

  1. สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011(มีความรับผิดชอบส่วนแรก)

จ่ายเบี้ยเบาๆ ทำแล้วเหมือนมีสวัสดิการ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล

เพิ่มความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ช่วยรองรับค่ารักษา เมื่อเป็นผู้ป่วยใน สบายใจเหมือนมีสวัสดิการคอยดูแล กับสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก) ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ พยาบาล สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คลิก

 

 

(4.12.2560)

 

 Siirry alkuun