ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus

วงเงิน: 10000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 20 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  •  เลือก พัก การ ผ่อนชำระ ได้ 1 เดือน
  •  ฟรี ค่าธรรมเนียม กระ เงินสด จาก ตู้ ATM ทุก ที่ ทุก ธนาคาร

หมายเหตุ

  • ผู้ สมัคร ต้อง เป็น พนักงาน ประจำ อายุ ระหว่าง 20 - 60 ปี หรือ เจ้าข้า กิจการ อายุ ระหว่าง 20 - 70 ปี
  •  ราย ได้ ขั้น ต่ำ 20,000 สำหรับ พนักงาน ประจำ อายุ งาน ไม่ น้อ

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่ เสีย ค่าธรรมเนียม แรก เข้า
  •  ค่า ใช้ จ่าย ของ วงเงิน สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สินเชื่อ
  •  คุณ จะ เห็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น ใน ข้อ เสนอ สินเชื่อ จาก เรา
ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus logo

สินเชื่อ เพื่อ เป็น วง เงินสด หมุนเวียน ผ่าน บัตร สามารถ ใช้ ใน การ เบิก ถอน เงินสด หรือ รับ เงิน โอน เข้า บัญชี หรือ ผ่อนชำระ สินค้า และ บริการ ซึ่ง วงเงิน จะ กลับคืน สู่ บัตร เมื่อ ชำระ เงิน คืน เหมาะ สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ที่ ต้องการ ใช้ เงินสด หมุนเวียน เพื่อ ความ สะดวก คล่องตัว ชอบ การ ชำระ คืน แบบ อิสระ และ ควบคุม การ ชำระ เงิน คืน ได้ ด้วย ตัว เอง

ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไข ของ แต่ละ สินเชื่อ

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus ข้อมูลติดต่อ

444 อาคาร เอ็ ม บี เค ทาวเวอร์ ถนน พญาไท แขวง วัง ใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 217 8000 Call center 1770

ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
10000฿ 2546฿ 54.19% 12546฿ 1046฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 3048฿ 41.98% 13048฿ 725฿ / เดือน 20ปี 1ปี
10000฿ 3722฿ 37.72% 13722฿ 572฿ / เดือน 20ปี 2ปี
10000฿ 5305฿ 33.59% 15305฿ 425฿ / เดือน 20ปี 3ปี
10000฿ 7077฿ 32.76% 17077฿ 356฿ / เดือน 20ปี 4ปี
10000฿ 8993฿ 32.39% 18993฿ 317฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
20000฿ 5092฿ 54.19% 25092฿ 2091฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 6096฿ 41.98% 26096฿ 1450฿ / เดือน 20ปี 1ปี
20000฿ 7444฿ 37.72% 27444฿ 1144฿ / เดือน 20ปี 2ปี
20000฿ 10609฿ 33.59% 30609฿ 850฿ / เดือน 20ปี 3ปี
20000฿ 14155฿ 32.76% 34155฿ 712฿ / เดือน 20ปี 4ปี
20000฿ 17985฿ 32.39% 37985฿ 633฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 20ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 20ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 20ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 20ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 20ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 20ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 20ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 20ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 20ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 20ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 20ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 20ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 20ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 20ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 20ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 20ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 20ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 20ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก thanachartbank.co.th

Siirry alkuun