กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ สำหรับข้าราชการ

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ สำหรับข้าราชการ

วงเงิน: 50000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 6เดือน - 1ปี
อายุขั้นต่: 20-120 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 11.375%

จุดเด่น

  • วงเงินกู้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือนสำหรับข้าราชการ
  •  วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือนสำหรับพนักงานเอกชน
  •  คิดดอกเบี้ยตามจำนวนใช้จริง ไม่เบิก ไม่เสียดอกเบี้ย

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  •  หรือเป็นพนักงานริษัทเอกชน ที่มีเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ สำหรับข้าราชการ logo

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถขอวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎและบริการสินเชื่อพิเศษของกรุงไทยธนวัฎพร้อมสามารถเลือกทำประกันกลุ่มเพื่อประโยชน์ความคล่องตัวที่มากขึ้นในการใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ สำหรับข้าราชการ ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 255 2222  Call center 02 111 1111  Call.CallCenter[t]ktb.co.th

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อธนวัฎ สำหรับข้าราชการ สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 1672฿ 11.99% 51672฿ 8612฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
50000฿ 7562฿ 30.39% 57562฿ 4797฿ / เดือน 18ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 3344฿ 11.99% 103344฿ 17224฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
100000฿ 15124฿ 30.39% 115124฿ 9594฿ / เดือน 18ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 10031฿ 11.99% 310031฿ 51672฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
300000฿ 32767฿ 30.39% 345371฿ 28781฿ / เดือน 18ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 16719฿ 11.99% 516719฿ 86120฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
500000฿ 32767฿ 30.39% 575618฿ 47968฿ / เดือน 18ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 11.99% 1033438฿ 172240฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
1000000฿ 32767฿ 30.39% 1151237฿ 95936฿ / เดือน 18ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 11.99% 1550157฿ 258360฿ / เดือน 18ปี 6เดือน
1500000฿ 32767฿ 30.39% 1726855฿ 143905฿ / เดือน 18ปี 1ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก ktb.co.th

Siirry alkuun