กรุงไทย (KTB) สินเชื่อ Super Easy

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อ Super Easy

วงเงิน: 50000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 20-120 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20% - 22%

จุดเด่น

  • วงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของรายได้สุทธิ
  •  ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
  •  สามารถ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อจากธนาคารอื่น

หมายเหตุ

  • ผู้สมัครที่เป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  •  หากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 20,000 บาท และประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  •  ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
กรุงไทย (KTB) สินเชื่อ Super Easy logo

สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อ Super Easy ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 255 2222 Call center 02 111 1111 Call.CallCenter[t]ktb.co.th

กรุงไทย (KTB) สินเชื่อ Super Easy สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 10212฿ 42.28% 60212฿ 5018฿ / เดือน 18ปี 1ปี
50000฿ 11525฿ 31.08% 61525฿ 3418฿ / เดือน 18ปี 1ปี
50000฿ 13620฿ 27.19% 63620฿ 2651฿ / เดือน 18ปี 2ปี
50000฿ 18753฿ 23.66% 68753฿ 1910฿ / เดือน 18ปี 3ปี
50000฿ 24554฿ 22.85% 74554฿ 1553฿ / เดือน 18ปี 4ปี
50000฿ 30806฿ 22.48% 80806฿ 1347฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 20425฿ 42.28% 120425฿ 10035฿ / เดือน 18ปี 1ปี
100000฿ 23050฿ 31.08% 123050฿ 6836฿ / เดือน 18ปี 1ปี
100000฿ 27239฿ 27.19% 127239฿ 5302฿ / เดือน 18ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 23.66% 137505฿ 3820฿ / เดือน 18ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 22.85% 149109฿ 3106฿ / เดือน 18ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 22.48% 161613฿ 2694฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 42.28% 361275฿ 30106฿ / เดือน 18ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 31.08% 369150฿ 20508฿ / เดือน 18ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 27.19% 381719฿ 15905฿ / เดือน 18ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 23.66% 412516฿ 11459฿ / เดือน 18ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 22.85% 447326฿ 9319฿ / เดือน 18ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 22.48% 484838฿ 8081฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 42.28% 602124฿ 50177฿ / เดือน 18ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 31.08% 615250฿ 34181฿ / เดือน 18ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 27.19% 636198฿ 26508฿ / เดือน 18ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 23.66% 687526฿ 19098฿ / เดือน 18ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 22.85% 745544฿ 15532฿ / เดือน 18ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 22.48% 808063฿ 13468฿ / เดือน 18ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 42.28% 1204249฿ 100354฿ / เดือน 18ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 31.09% 1230601฿ 68367฿ / เดือน 18ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 27.19% 1272395฿ 53016฿ / เดือน 18ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 23.66% 1375053฿ 38196฿ / เดือน 18ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 22.85% 1491088฿ 31064฿ / เดือน 18ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 22.48% 1616127฿ 26935฿ / เดือน 18ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก ktb.co.th

Siirry alkuun