กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD

วงเงิน: 30000 - 1500000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 3ปี
อายุขั้นต่: 20 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 20.08% - 26.72%

จุดเด่น

  • เบิก ถอน ได้ สูงสุด ตาม วงเงิน ที่ เหลือ ใน บัตร
  •  ผ่อน ต่ำ เริ่ม เพียง 3%
  •  ใช้ KTC Forever Rewards เป็น ส่วนลด ค่า งวด ได้

หมายเหตุ

  • ผู้ สมัคร ต้อง มี ราย ได้ ประจำ ต่อ เดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้น ไป อายุ งาน 4 เดือน ขึ้น ไป ใน บริษัท ปัจจุบัน
  •  เจ้าของ ธุรกิจ ส่วนตัว มี เงิน หมุนเวียน ต่อ เดือน อย่าง น้อย 100,000 บาท ขึ้น ไป ดำเนิน ธุรกิจ มา แล้ว อย่าง น้อย 1 ปี  

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่ เสีย ค่าธรรมเนียม แรก เข้า
  •  ค่า ใช้ จ่าย ของ วงเงิน สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สินเชื่อ
  •  คุณ จะ เห็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น ใน  ข้อ เสนอ สินเชื่อ จาก เรา
กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD logo

สินเชื่อ พร้อม ใช้ เค ที ซี พราว ด์

ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไข ของ แต่ละ สินเชื่อ

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD ข้อมูลติดต่อ

เลข ที่ 591 อาคาร สมัชชา วาณิช 2 ชั้น 14 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 123 5000 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงไทย (KTC) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 20ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 20ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 20ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 20ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 20ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 20ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 20ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 20ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 20ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 20ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 20ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 20ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 20ปี 3ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1500000฿ 32767฿ 54.19% 1881867฿ 156822฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 41.98% 1957176฿ 108732฿ / เดือน 20ปี 1ปี
1500000฿ 32767฿ 37.72% 2058319฿ 85763฿ / เดือน 20ปี 2ปี
1500000฿ 32767฿ 33.59% 2295679฿ 63769฿ / เดือน 20ปี 3ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก ktc.co.th

Siirry alkuun