พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส

วงเงิน: 1000 - 300000฿
เวลาชำระเงินคืน: 30วัน - 1ปี
อายุขั้นต่: 20-64 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  •  กู้เพิ่มได้ แม้ยังไม่ปิดบัญชี
  •  ปิดบัญชีก่อน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

  • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
  •  บุคคลที่มีรายได้ประจำ 6,000 บาทขึ้นไป (ผู้ที่สามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
  •  อายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  •  มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส logo

เงินด่วน เพื่อการใช้ชีวิตที่คล่องตัวยิ่งกว่า

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12
15
22 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02 655 8574 Call centre 1751

พรอมิส (PROMISE) สินเชื่อด่วน พรอมิส สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
10000฿ 373฿ 55.19% 10373฿ 10373฿ / เดือน 20ปี 30วัน
10000฿ 491฿ 46.89% 10491฿ 5246฿ / เดือน 20ปี 60วัน
10000฿ 610฿ 42.91% 10610฿ 3537฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
10000฿ 832฿ 31.87% 10832฿ 1805฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
10000฿ 2546฿ 54.19% 12546฿ 1046฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
15000฿ 559฿ 55.13% 15559฿ 15559฿ / เดือน 20ปี 30วัน
15000฿ 736฿ 46.85% 15736฿ 7868฿ / เดือน 20ปี 60วัน
15000฿ 915฿ 42.91% 15915฿ 5305฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
15000฿ 1249฿ 31.9% 16249฿ 2708฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
15000฿ 3819฿ 54.19% 18819฿ 1568฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
20000฿ 746฿ 55.19% 20746฿ 20746฿ / เดือน 20ปี 30วัน
20000฿ 982฿ 46.89% 20982฿ 10491฿ / เดือน 20ปี 60วัน
20000฿ 1219฿ 42.87% 21219฿ 7073฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
20000฿ 1665฿ 31.89% 21665฿ 3611฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
20000฿ 5092฿ 54.19% 25092฿ 2091฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 1118฿ 55.13% 31118฿ 31118฿ / เดือน 20ปี 30วัน
30000฿ 1472฿ 46.85% 31472฿ 15736฿ / เดือน 20ปี 60วัน
30000฿ 1829฿ 42.88% 31829฿ 10610฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
30000฿ 2497฿ 31.89% 32497฿ 5416฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 1491฿ 55.14% 41491฿ 41491฿ / เดือน 20ปี 30วัน
40000฿ 1783฿ 41.87% 41783฿ 20892฿ / เดือน 20ปี 60วัน
40000฿ 1963฿ 33.46% 41963฿ 13988฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
40000฿ 3329฿ 31.88% 43329฿ 7222฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 1864฿ 55.15% 51864฿ 51864฿ / เดือน 20ปี 30วัน
50000฿ 2454฿ 46.86% 52454฿ 26227฿ / เดือน 20ปี 60วัน
50000฿ 3048฿ 42.88% 53048฿ 17683฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
50000฿ 4162฿ 31.89% 54162฿ 9027฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 3728฿ 55.15% 103728฿ 103728฿ / เดือน 20ปี 30วัน
100000฿ 4908฿ 46.86% 104908฿ 52454฿ / เดือน 20ปี 60วัน
100000฿ 6097฿ 42.89% 106097฿ 35366฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
100000฿ 8324฿ 31.89% 108324฿ 18054฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 20ปี 1ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 11184฿ 55.15% 311184฿ 311184฿ / เดือน 20ปี 30วัน
300000฿ 14724฿ 46.86% 314724฿ 157362฿ / เดือน 20ปี 60วัน
300000฿ 18290฿ 42.88% 318290฿ 106097฿ / เดือน 20ปี 3เดือน
300000฿ 24971฿ 31.89% 324971฿ 54162฿ / เดือน 20ปี 6เดือน
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 20ปี 1ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก promise.co.th

Siirry alkuun