ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

วงเงิน: 30000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 21 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • วงเงินสูง 5 เท่าของรายได้
  •  ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  •  อนุมัติเร็ว รับเงินก้อนทันที

หมายเหตุ

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน สำหรับพนักงานบริษัท
  •  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 
ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ logo

สินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายแตกต่างกัน อาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1011

Call centre 1588

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 21ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 21ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 21ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 21ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 21ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 21ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 21ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 21ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 21ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 21ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 21ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 21ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 21ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 21ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 21ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 21ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 21ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 21ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 21ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 21ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 21ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 21ปี 5ปี


โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก citibank.co.th

Siirry alkuun