ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์

วงเงิน: 30000 - 1000000฿
เวลาชำระเงินคืน: 1ปี - 5ปี
อายุขั้นต่: 21 ปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 28%

จุดเด่น

  • วงเงิน สูง 5 เท่า ของ ราย ได้
  •  ไม่ ต้อง มี หลักทรัพย

หมายเหตุ

  • ผู้ ขอ สินเชื่อ ต้อง เป็น ผู้ มี ราย ได้ ต่อ เดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้น ไป อายุ งาน อย่าง น้อย 5 เดือน สำหรับ พนักงาน บริษัท

ค่าใช้จ่าย

  • ไม่ เสีย ค่าธรรมเนียม แรก เข้า
  •  ค่า ใช้ จ่าย ของ วงเงิน สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สินเชื่อ
  •  คุณ จะ เห็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น ใน ข้อ เสนอ สินเชื่อ จาก เรา
ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ logo

สินเชื่อ เพื่อ ใช้ หมุนเวียน ใน ชีวิต ประจำ วัน ตาม วัตถุประสงค์ ของ แต่ละ บุคคล ที่ หลากหลาย แตก ต่าง กัน อาทิ การ ใช้ จ่าย ส่วนตัว เพื่อ การ ศึกษา เพื่อ การ ขยาย กิจการ เพื่อ ปรับปรุง ที่ อยู่ อาศัย เพื่อ การ รักษา พยาบาล เพื่อ เสริม สร้าง คุณภาพ ชีวิต

ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไข ของ แต่ละ สินเชื่อ

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ ข้อมูลติดต่อ

เลข ที่ 399 อาคาร อินเตอร์ เชน จ์ 21 ถนน สุขุมวิท (สี่ แยก อโศก) แขวง คลองเตย เหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 101

Call center 1588

ซิตี้แบงค์ (CitiBank) สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์ สินเชื่อ

วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
30000฿ 7637฿ 54.19% 37637฿ 3136฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 9144฿ 41.98% 39144฿ 2175฿ / เดือน 21ปี 1ปี
30000฿ 11166฿ 37.72% 41166฿ 1715฿ / เดือน 21ปี 2ปี
30000฿ 15914฿ 33.59% 45914฿ 1275฿ / เดือน 21ปี 3ปี
30000฿ 21232฿ 32.76% 51232฿ 1067฿ / เดือน 21ปี 4ปี
30000฿ 26978฿ 32.39% 56978฿ 950฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
40000฿ 10183฿ 54.19% 50183฿ 4182฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 12191฿ 41.98% 52191฿ 2900฿ / เดือน 21ปี 1ปี
40000฿ 14889฿ 37.72% 54889฿ 2287฿ / เดือน 21ปี 2ปี
40000฿ 21218฿ 33.59% 61218฿ 1701฿ / เดือน 21ปี 3ปี
40000฿ 28310฿ 32.76% 68310฿ 1423฿ / เดือน 21ปี 4ปี
40000฿ 32767฿ 32.39% 75971฿ 1266฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
50000฿ 12729฿ 54.19% 62729฿ 5227฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 15239฿ 41.98% 65239฿ 3624฿ / เดือน 21ปี 1ปี
50000฿ 18611฿ 37.72% 68611฿ 2859฿ / เดือน 21ปี 2ปี
50000฿ 26523฿ 33.59% 76523฿ 2126฿ / เดือน 21ปี 3ปี
50000฿ 32767฿ 32.76% 85388฿ 1779฿ / เดือน 21ปี 4ปี
50000฿ 32767฿ 32.39% 94964฿ 1583฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
100000฿ 25458฿ 54.19% 125458฿ 10455฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 30478฿ 41.98% 130478฿ 7249฿ / เดือน 21ปี 1ปี
100000฿ 32767฿ 37.72% 137221฿ 5718฿ / เดือน 21ปี 2ปี
100000฿ 32767฿ 33.59% 153045฿ 4251฿ / เดือน 21ปี 3ปี
100000฿ 32767฿ 32.76% 170775฿ 3558฿ / เดือน 21ปี 4ปี
100000฿ 32767฿ 32.39% 189928฿ 3165฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
300000฿ 32767฿ 54.19% 376373฿ 31364฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 41.98% 391435฿ 21746฿ / เดือน 21ปี 1ปี
300000฿ 32767฿ 37.72% 411664฿ 17153฿ / เดือน 21ปี 2ปี
300000฿ 32767฿ 33.59% 459136฿ 12754฿ / เดือน 21ปี 3ปี
300000฿ 32767฿ 32.76% 512326฿ 10673฿ / เดือน 21ปี 4ปี
300000฿ 32767฿ 32.39% 569785฿ 9496฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
500000฿ 32767฿ 54.19% 627289฿ 52274฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 41.98% 652392฿ 36244฿ / เดือน 21ปี 1ปี
500000฿ 32767฿ 37.72% 686106฿ 28588฿ / เดือน 21ปี 2ปี
500000฿ 32767฿ 33.59% 765226฿ 21256฿ / เดือน 21ปี 3ปี
500000฿ 32767฿ 32.76% 853877฿ 17789฿ / เดือน 21ปี 4ปี
500000฿ 32767฿ 32.39% 949642฿ 15827฿ / เดือน 21ปี 5ปี
วงเงิน ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยต่อปี คุณจ่ายชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน อายุขั้นต่ ระยะเวลา  
1000000฿ 32767฿ 54.19% 1254578฿ 104548฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 41.98% 1304784฿ 72488฿ / เดือน 21ปี 1ปี
1000000฿ 32767฿ 37.72% 1372212฿ 57176฿ / เดือน 21ปี 2ปี
1000000฿ 32767฿ 33.59% 1530453฿ 42513฿ / เดือน 21ปี 3ปี
1000000฿ 32767฿ 32.76% 1707755฿ 35578฿ / เดือน 21ปี 4ปี
1000000฿ 32767฿ 32.39% 1899285฿ 31655฿ / เดือน 21ปี 5ปี

โปรดพิจารณาข้อมูลสินเชื่อให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อจาก citibank.co.th

Siirry alkuun