ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้

ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้

ธนาคาร ทิ ส โก้ เป็น ผู้ ให้ บริการ ชั้น นำ อีก ราย หนึ่ง สำหรับ ผู้ ที่ ต้องการ สินเชื่อ รถยนต์ สำหรับ คน ที่ กำลัง มอง หา ทาง เลือก ใน การ บริหาร จัดการ เงินสด หรือ ผู้ ที่ มี ข้อ จำกัด ทาง ด้าน การเงิน ข้อดี ของ การ ทำ ไฟแนนซ์ กับ ธนาคาร ทิ ส โก้ คือ การ มี ผู้เชี่ยวชาญ ที่ มี ความ มือ อาชีพ เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ ต่างๆ มี ความ ชัดเจน และ มี มาตรฐาน เนื่องจาก เป็น ธนาคาร ที่ มี ชื่อเสียง ซึ่ง จะ ได้ เป รี บ ผู้ ให้ บริการ ประเภท ที่ ไม่ใช่ ธนาคาร ที่ อาจ จะ มี เงื่อนไข หรือ ข้อกำหนด อื่น ๆ ที่ ไม่ ชัดเจน เท่า นอกจาก นี้ ความ สะดวก สบาย ใน การ ชำระ เงิน ก็ เป็น อีก ปัจจัย ที่ สำคัญ สำหรับ ผู้ เลือก ทำ ไฟแนนซ์ กับ ธนาคาร ทิ ส โก้

การ ทำ ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้ สำหรับ รถ ใหม่ โดย ทั่วไป แล้ว ธนาคาร จะ อนุมัติ วงเงิน ไม่ เกิน ร้อย ละ 80 สำหรับ รถยนต์ และ รถ กระบะ และ ร้อย ละ 75 สำหรับ รถ บรรทุก โดย มี เงื่อนไข สำหรับ ระยะ เวลา ผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12-72 เดือน ใน ส่วน รถ เก่า จะ อนุมัติ วงเงิน สินเชื่อ ไม่ เกิน ร้อย ละ 80 และ มี ระยะ ใน การ ผ่อนชำระ 12-60 เดือน

 

 

เอกสาร ใน การ ขอ สินเชื่อ หรือ ขอ ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้

ใน ส่วน ของ การ พิจารณา ให้ สินเชื่อ เอกสาร ที่ จำเป็น ต้อง เตรียม ไป คือ สำเนา บัตร ประชาชน สำเนา ทะเบียนบ้าน สลิป เงินเดือน statement ธนาคาร ย้อน หลัง 6 เดือน หาก เป็น เจ้าของ กิจการ ให้ นำ เอา สำเนา หนังสือ จดทะเบียน พาณิชย์ สำเนา หนังสือ รับรอง บริษัท และ วัตถุประสงค์ และ หนังสือบริคณห์สนธิ มา ด้วย นอกจาก นี้ ยัง ต้อง มี ผู้ ค้ำประกัน ด้วย อีก 1 คน โดย ให้ ผู้ ค้ำประกัน เตรียม เอกสาร ประกอบ เช่ เดียวกัน กับ ผู้ ขอ สินเชื่อ การ เตรียม เอกสาร ดัง กล่าว ให้ พร้อม และ พูด คุย ทำความ เข้าใจ กับ ตัวแทน บริษัท ให้ ชัดเจน ใน เงื่อนไข ต่างๆ จะ ทำให้ ประหยัด เวลา ไป ได้ มาก ภายหลัง จาก การ ยื่น เอกสาร โดย ส่วน ใหญ่ แล้ว จะ ใช้ เวลา ไม่ เกิน 3-5 วัน ทำการ ใน การ ทราบ ผล การ อนุมัติ

ผู้ ทำ ไฟแนนซ์ กับ ธนาคาร ทิ ส โก้ สามารถ เลือก ชำระ ค่า งวด ได้ หลากหลาย ช่อง ทาง เช่น ที่ สาขา ต่างๆ ของ ธนาคาร ทิ ส โก้ เอง หักบัญชี ธนาคาร อัตโนมัติ ของ ธนาคาร ทิ ส โก้ ธนาคาร กสิกร ไทย ธนาคาร กรุง ศรีอยุธยา หรือ สามารถ ชำระ ผ่าน ATM ของ ธนาคาร หลัก ๆ และ อินเตอร์เน็ต แบงค์ กิ้ ง นอกจาก นี้ ยัง สามารถ ชำระ ผ่าน เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เอ็ ม เปย์ ส เต ชั่ น ท รู มัน นี่ เท ส โก้ โลตัส รวม ไป ถึง ที่ทำการ ไป ร ษ ณ ี ย์ ไทย ทั่ว ประเทศ อีก ด้วย ซึ่ง นับ ว่า ช่อง ทางการ ชำระ เงิน มี ความ หลากหลาย และ เป็นการ อำนวย ความ สะดวก ให้ กับ ผู้ ที่ เลือก ไฟแนนซ์ ทิ ส โก้ ได้ เป็น อย่าง ดี

อย่างไรก็ตาม ราย ละเอียด ดัง ที่ กล่าว มา ทั้งหมด เป็น เพียง ข้อมูล เบื้องต้น เท่านั้น ผู้ ที่ สนใจ สามารถ สอบถาม ราย ละเอียด เพิ่มเติม ได้ ที่ เบอร์ โทรศัพท์ 02 633 6000 กด 1 นอกจาก นี้ เพื่อ ให้ ได้ รับ ประโยชน์ สูงสุด จาก การ ขอ สินเชื่อ ก่อน ที่ จะ เลือก ตัดสินใจ เลือก ผู้ ให้ บริการ เรา ควร ศึกษา ราย ละเอียด เงื่อนไข ต่างๆ ของ ธนาคาร ให้ ถี่ถ้วน เสีย ก่อน เช่น ยอด จัด ไฟแนนซ์ ระยะ เวลา ของ สัญญา อัต รา ดอกเบี้ย การ ผ่อน ค่า งวด การ ทำ ประกันภัย และ เงื่อนไข อื่น ๆ รวม ไป ถึง ควร ที่ จะ เปรียบเทียบ ผู้ ให้ บริการ ต่างๆ เพื่อ หา เงื่อนไข ที่ เหมาะสม ที่สุด สำหรับ เรา ใน การ ขอ อนุมัติ สินเชื่อ ใน แต่ละ ครั้ง

 

(07.05.2560)

 

Tags: ไฟแนนซ์รถยนต์ทิสโก้, รีไฟแนนซ์, จัดไฟแนนซ์ทิสโก้

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ 

 

 Siirry alkuun