เดือด ใหม่

ขอ ความ ช่วยเหลือ เรื่อง เงิน ด่วน

เมื่อ มี ความ ต้องการ ใน การ ใช้ เงิน ไม่ ว่า จะ รถยนต์ เสีย ต้อง ซ่อม ท่อ น้ำ แตก หลังคา รั่ว เจ็บป่วย เข้า โรง พยาบาล แมว หมา ป่วย หรือ แม้แต่ อยาก ลงทุน เพราะ มอง เห็น โอกาส ทาง ธุรกิจ แต่ บัญชี เงิน ฝาก เจ้ากรรม กลับ ไม่ ยอม ให้ ความ ร่วมมือ หาก จะ เจียด เงิน ที่ ใช้ จ่าย ราย เดือน มา ก็ เห็น จะ ต้อง กิน มา ม่า กัน ทุก มื้อ พ ลาน จะ ทำ ไต พัง ไป จบ ที่ โรง พยาบาล ค่า ใช้ จ่าย แพง ลิ่ว อีก จน ได้ จะ ทำ อย่างไร ดี อย่า ลืม ว่า ชีวิต คน เรา มี ทาง เลือก เสมอ ไม่ ว่า มัน จะ ดู เลว ร้าย มืดแปดด้าน แค่ ไหน ทาง เลือก ยัง คง มี สำหรับ ผู้ ที่ คอย มอง หา

 

ทาง เลือก สำหรับ ผู้ ที่ ต้องการ ขอ ความ ช่วยเหลือ เรื่อง เงิน ด่วน

  1. นำ สินทรัพย์ ที่ มี ไป ค้ำประกัน เพราะ การ ขอ สินเชื่อ โดย ที่ มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน มี ข้อดี คือ อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ถูก กว่า การ ขอ สินเชื่อ ชนิด อื่น ๆ เนื่องจาก มี สินทรัพย์ มา ค้ำ ไว้ ช่วย ลด ความ เสี่ยง ให้ แก่ ผู้ ปล่อย กู้ จึง ทำให้ ได้ ดอกเบี้ย ที่ ถูก ลง โดย สินทรัพย์ ที่ สามารถ นำ ไป ค้ำประกัน เงินกู้ นั้น ส่วน ใหญ่ จะ เป็น สินทรัพย์ ที่ อยู่ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด เป็น ที่ ต้องการ ใน ก ร ดำเนิน ชีวิต อาทิ เช่น

1.1 รถ ยนตร์ โดย จะ ต้อง เป็น รถ และ รุ่น ที่ คน ทั่วไป มัก ใช้ กัน หาก เป็น รถ ที่ มี ความ พิเศษ นำ เข้า จาก ต่าง ประเทศ หรือ หา อะไหล่ ยาก ไม่ เป็น ที่ นิยม แม้ จะ นำ ไป ค้ำ ได้ แต่ วงเงิน ที่ ได้ มา อาจ ไม่ มาก เท่า รถ ใน ท้องตลาด รุ่น ยอด นิยม อื่น ๆ

1.2 บ้าน หรือ บ้าน พร้อม ที่ดิน ว่า กัน ว่า อสังหาริมทรัพย์ เป็น ทรัพย์สิน เพื่อ การ ลงทุน อย่าง หนึ่ง หมาย ถึง มี โอกาส เพิ่ม มูลค่า ไป ตาม กาล เวลา ถือ เป็น หนึ่ง ใน สินทรัพย์ ชั้น ดี ที่ สถาบัน การเงิน ยินดี ที่ จะ รับ ไว้ เพื่อ เป็น หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ข้อ เสีย เดียว ใน การนำ บ้าน ไป ค้ำประกัน คือ บ้าน ไม่ เหมือน บ้าน เป็น ที่ อยู่ อาศัย จำเป็น ต่อ การ ดำรง ชีวิต หาก โดน ไป แล้ว ย่อม เดือด ร้ น มากกว่า

  1. ขาย ของ ที่ มี ของ ที่ ยัง มี ค่า หรือ ของ ที่ ไม่ใช่ แล้ว สามารถ นำ มา เปลี่ยน เป็น เงิน ได้ เดี๋ยวนี้ มี เว็บ ออนไลน์ มากมาย ที่ สามารถ ลง ประกาศ ขาย ของ ได้ ฟรี ไม่มี ค่า ใช้ จ่าย ทำให้ เรา สามารถ หา ลูกค้า ที่ อยาก ซื้อ ของ ของ เรา ได้ แม้ ไม่มี หน้า ร้าน ก็ จาม ทำให้ การ เปลี่ยน สินทรัพย์ ไป เป็น เงิน ได้ โดย ง่าย นอกจาก นั้น เรา ยัง สามารถ ติดต่อ ร้าน ค้า ที่ ขาย ของ ประเภท นั้น อยู่ แล้ว ให้ เขา ซื้อ แล้ ว เอา ไป ขาย ต่อ ได้ อีก ด้วย เรียก ได้ ว่า มี ลูกค้า ทั้ง คน ซื้อ และ คน ขาย เลย ทีเดียว
  2. หา เพื่อน ช่วย จ่าย เพื่อน ใน ที่ นี้ คือ บุคคล กลุ่ม บุคคล หรือ บริษัท ที่ มี ความ ต้องการ ทำ วิจัย ทดลอง สินค้า หรือ ต้องการ ทำ โปร เจ ค โฆษณา ตัว สินค้า วิธี การ ติดต่อ ง่าย มาก ให้ ประเมิน ความ ต้องการ ของ เรา ก่อน เช่น เรา มี ภาระ ค่า ใช้ จ่าย ใน สิ่ง ใด หาก เป็น เรื่อง เจ็บไข้ ได้ ป่วย อาจ ติดต่อ บริษัท ยา หรือ บริษัท ยา สมุนไพร ที่ทำการ วิจัย ยา ที่ รักษา โรค นั้น ๆ หาก หลังคา รั่ว ผนัง เสา แตก บ้ น ต้อง รีบ ซ่อมแซม อาจ ติดต่อ ผู้ ขาย อุปกรณ์ ก่อสร้าง เช่น สี กัน รั่ว ยา แนว ปิด กระเบื้อง ปิด รอยร้าว แจ้ง ไป ว่า เรา ต้องการ จะ เป็น พ รี เซนเตอร์ สินค้า ให้ เป็น ส่วน หนึ่ง ใน การ ทำ รีวิว สินค้า หรือ ทำ VDO เล่า ประสบการณ์ จาก ผู้ ใช้ จริง ก็ เป็น หนึ่ง ใน วิธี ที่ สามารถ ลด ค่า ใช้ จ่าย ลง ได้ หาก เห็น ช่อง ทาง ใน การ ทำ ธุรกิจ ทุกวันนี้ ยัง มี กลุ่ม นายทุน ที่ ไม่ใช่ ธนาคาร อีก มาก ที่ พร้อม จะ ลงทุน ใน ระ เทศ ไทย เนื่องจาก ยัง มี อัตรา การ เติบโต ของ เศรษฐกิจ อยู่ มาก มี ช่อง ว่าง ทาง ธุรกิจ ให้ เติม เต็ม อาจ เป็น หนึ่ง ใน ช่อง ทางการ หาเงิน ทุน มา ต่อ ยอด ใน การ ทำ ธุรกิจ ได้
  3. ยืม เงิน เพื่อน เป็น ไม้ตาย สุดท้าย สำหรับ ผู้ ที่ เดือดร้อน ขอ ความ ช่วยเหลือ เรื่อง เงิน ด่วน ทาง ที่ ดี ทำ สัญญา กัน เอา ไว้ ด้วย ให้ เป็น ราย ลักษณ์ อักษร จะ ได้ สบายใจ กัน ทั้ง สอง ฝ่าย

ดัง จะ เห็น ได้ ว่า มี ทาง เลือก มากมาย ที่ เรา สามารถ เลือก ได้ ใช่ ว่า เดือดร้อน แล้ว จะ หลัง ชน ฝา หัน ซ้าย ขวา ไม่มี ตัว ช่วย อย่า ลืม ว่า คน เรา มี ทาง เลือก ให้ แก่ ผู้ ที่ มอง หา เสมอ

 

(07.02.2560)

Tags: แหล่งเงินกู้หาเงินกู้ด่วน, สินเชื่อด่วน

 

 

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun