เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ ทั่ว ประเทศ

เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ ทั่ว ประเทศ

เชื่อ ว่า หลาย ๆ คน คง เคย เห็น ป้าย กระดาษ เล็ก ๆ ที่ ติดตาม สะพานลอย หรือ เสา ไฟฟ้า ที่ เขียน ว่า "เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ ทั่ว ประเทศ" และ คง มี หลาย ครั้ง ที่ ลังเล ที่ จะ ติดต่อ กลับ ไป มี ความ จริง อย่าง หนึ่ง ที่ ปฏิเสธ ไม่ ได้ เลย ก็ คือ เงิน นั้น เป็น สิ่ง จำเป็น และ ก็ หา ยาก เหลือเกิน ใน ยุค เศรษฐกิจ ฝืดเคือง เช่น นี้ ไม่ ว่า จะ คน ทำงาน ออฟฟิศ ทำ ธุรกิจ ส่วนตัว หรือ คน หาเช้ากินค่ำ เงิน ที่ หา มา ไ ้ นั้น ก็ มัก ไม่ พอใช้ จึง ทำให้ ต้อง ประสบ ปัญหา ทาง การเงิน ซ้ำซาก ดังนั้น ธุรกิจ เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ จึง อาจ จะ เป็น อีก ช่อง ทาง หนึ่ง ที่ หลาย คน หวัง ว่า จะ ช่วย แบ่งเบา ภาระ หนี้สิน ที่ มี อยู่ หรือ ตอบ สนอง ความ ต้องการ ใช้ เงิน ได้ ประเทศไทย จึง ได้ เติบโต ขึ้น มา อย่าง ต่อ เนื่อง

 

ทำไม เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ ทั่ว ประเทศ จึง ได้ รับ ความ นิยม 

อย่าง แรก เลย คือ ผู้ ปล่อย กู้ นอก ระบบ นั้น มัก จะ "ไม่ จำกัด วงเงิน" ซึ่ง แตก ต่าง จาก การ กู้ จาก สถาบัน การเงิน บาง คน อาจ จะ ต้องการ เงิน ไป ลงทุน แต่ อาจ จะ ไม่ ผ่าน การ ประเมิน หรือ ผ่าน แต่ ได้ วง เงินกู้ ต่ำ ไม่ เพียงพอ ต่อ ความ ต้องการ ดังนั้น ธุรกิจ นี้ จึง ตอบ สนอง กลุ่ม เป้าหมาย ด้วย ก่อ ไม่ จำกัด วงเงิน ที่ สามารถ กู้ ได้

นอกจาก นี้ การ กู้ นอก ระบบ นั้น ไม่ จำเป็น ต้อง มี "คน ค้ำประกัน" เพราะ การ หา คน มา ค้ำประกัน เป็น เรื่อง ที่ ยาก มี น้อย คน นัก ที่ จะ กล้า มา ค้ำประกัน และ แบก รับ ความ เสี่ยง ร่วม ด้วย ซึ่ง นี่ ก็ อาจ จะ เป็น ข้อดี หนึ่ง ของ การ กู้ เงิน นอก ระบบ ที่ เรา ไม่ ต้อง เสีย เวลา ไป ตาม หา คน มา ค้ำประกัน ให้ ยุ่งยาก

นอกจาก จะ ไม่ จำเป็น ต้อง มี คน ค้ำประกัน ให้ แล้ว การ กู้ นอก ระบบ ยัง ไม่ จำเป็น ต้อง ใช้ เอกสาร ประกอบ มากมาย บาง แห่ง นั้น เพียง แค่ คุณ มี บัตร ประชาชน ใบ เดียว ก็ สามารถ กู้ เงิน และ รับ เงิน แบบ ด่วน ๆ ไป เลย ใน ส่วน ของ ตัวผู้ กู้ เอง นั้น ไม่ ว่า ผู้ กู้ จะ ทำ อาชีพ อะไร หรือ มี ฐาน เงินเดือน เท่า ไหร่ ก็ สามารถ กู้ เงิน ได้ โดย ไม่ ต้อง นำ สลิป เงินเดือน มา ยืนยัน ซึ่ง ก็ ค่อนข้าง ชัดเจน ว่า ธุรกิจ เงิน ่ วน กู้ นอก ระบบ นั้น เป็นการ เจาะ กลุ่ม ผู้ ที่ มี ราย ได้ น้อย หาเช้ากินค่ำ หรือ แม้แต่ ผู้ ที่ ติด แบ ล็ ก ลิ ส ต์ ติด เครดิต ยูโร ที่ ไม่ สามารถ ไป กู้ กับ สถาบัน การเงิน ได้

สิ่ง สำคัญ ที่สุด ที่ ทำให้ ธุรกิจ ประเภท นี้ ได้ รับ ความ นิยม คง เป็น เพราะว่า เมื่อ ตกลง กัน ได้ แล้ว ผู้ กู้ ก็ จะ ได้ รับ เงิน ทันที อย่าง ที่ โฆษณา ว่า เป็น "เงิน ด่วน" นั่นเอง เพื่อ ที่ ผู้ กู้ จะ ได้ รีบ นำ เงิน ที่ ได้ มา ไป จัดการ ปัญหา การเงิน ได้ ใน ทันที โดย ไม่ ต้อง เสีย เวลา รอ อนุมัติ หรือ ผ่าน ขั้น ตอน ดำเนิน การ มากมาย อีก ทั้ง เงิน ด่วน นอก ระบบ ประเภท นี้ สามารถ หา ได้ ทั่วไป ทั่ว ทั้ง ประ เ ศ ไทย  

จาก ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น การ กู้ เงิน ด่วน ทันใจ นอก ระบบ ทั่ว ประเทศ แม้ จะ ได้ เงิน มา ง่ายๆ แบบ ด่วน ๆ ก็ จริง แต่ ผู้ กู้ ก็ จะ ต้อง ผ่อน เงิน ที่ กู้ มา คืน เป็น ราย เดือน โดย เฉลี่ย แล้ว จะ รวม ดอกเบี้ย ไป ด้วย ประมาณ ร้อย ละ 3-5 หรือ มากกว่า นั้น ซึ่ง ก็ ถือว่า เป็น จำนวน ที่ สูง ดังนั้น หาก ต้องการ ที่ จะ กู้ เงิน นอก ระบบ จึง ควร จะ ต้องหา ข้อมูล และ หา ผู้ ปล่อย กู้ ที่ เป็น ผู้ ที่ ไว้ใจ ได้ เพราะ ผู้ ป ล่อ กู้ บาง คน เป็น คน มี อิทธิพล หาก มี ปัญหา ขึ้น ก็ อาจ จะ มี ความ เสี่ยง จนถึง ชีวิต ได้ ตาม ที่ เห็น กัน อย่าง ต่อ เนื่อง แม้ว่า จะ อยาก ได้ เงิน มา แบบ ด่วน ๆ ก็ตาม แต่ คุณ ก็ ควร รอบคอบ และ สิ่ง ที่ ดี ที่สุด นอกเหนือ จาก การ กู้ เงิน ก็ คือ การ ใหม่

 

(5/18/2560)

Tags: เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน, เงินด่วนนอกระบบ

 

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun