เงินกู้ ราย เดือน

เงินกู้ ราย เดือน อัตรา ดอกเบี้ย พิเศษ

"สิ้น เดือน เหมือน สิ้นใจ" เป็น คำ กล่าว ที่ เรา ได้ยิน มา ทุก ยุค ทุก สมัย หาก ตอน นี้ คุณ กำลัง มอง หา ช่อง ทางการ กู้ เงิน ด่วน นอกเหนือ จาก การ แบมือ ขอ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง หรือ ขอ หยิบ ยิม จาก เพื่อนฝูง แล้ว เรา มี ข้อ เสนอ พิเศษ สำหรับ ผู้ ที่ ต้องการ เงินกู้ ราย เดือน เพื่อ เพิ่ม สภาพ คล่อง หรือ ใช้ จ่าย ยาม จำเป็น มา ฝาก

สินเชื่อ บุคคล กรุง ไทยSuper easyเป็น สินเชื่อ ส่วน บุคคล แบบ ไม่ ต้อง ใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ที่ กู้ ง่าย และ อัตรา ดอกเบี้ย ถูก ที่สุด ใน เวลา นี้ นอกจาก จะ ไม่ ต้อง มี ผู้ ค้ำ หรือ วาง หลักทรัพย์ เป็น ประกัน แล้ว ยัง มี อัตรา ดอกเบี้ย และ ข้อ เสนอ ที่ พิเศษ สุด อีก ด้วย

หาก คุณ เป็น พนักงาน ประจำ ที่ มี ฐาน เงินเดือน อยู่ ที่ 20,000 บาท ขึ้น ไป มีอายุ งาน ไม่ น้อย กว่า 1 ปี อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ราย เดือน คง ที่ สูงสุด อยู่ ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี แต่ หาก ทำ เรื่อง ขอ กู้ ระหว่าง วัน นี้ ถึง 30 กันยายน 2559 รับ ไป เลย อัตรา ดอกเบี้ย พิเศษ สุด ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี ระยะ เวลา การ กู้ สูงสุด 36 เดือน วง เงินกู้ สูงสุด 5 เท่า ของ เงินเดือน

ขอ ยก ตัวอย่าง ประกอบ สำหรับ พนักงาน ประจำ ที่ มี ฐาน เงินเดือน 20,000 บาท จำนวน เงิน ที่ ต้องการ กู้ อยู่ ที่ 100,000 บาท ระยะ เวลา ใน การ กู้ 12 เดือน ได้ อัตรา ดอกเบี้ย พิเศษ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี เมื่อ สิ้นสุด ระยะ เวลา การ กู้ เงิน เงินกู้ จ่าย ทั้งหมด ตลอด โครงการ จะ อยู่ ที่ 108,310 บาท โดย การ ผ่อนชำระ เงินกู้ ราย เดือน อยู่ ที่ เดือน ละ 9,026 บาท รวม 12 เดือน

แต่ หาก คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ หรือ ผู้ ประกอบ การ ราย ย่อย สามารถ ทำ เรื่อง ขอ กู้ ได้ เช่น กัน หาก มี คุณสมบัติ ครบถ้วน ดังนี้ คือ มี ราย ได้ สุทธิ ขั้น ต่ำ 20,000 บาท ต่อ เดือน ประกอบ กิจการ มา ไม่ น้อย กว่า 2 ปี สามารถ ติดต่อ ขอรับ อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ราย เดือน ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ ต่อ ปี วง เงินกู้ สูงสุด 5 เท่า ของ ราย ได้ สุทธิ สามาร เลือก ผ่อนชำระ ได้ นาน 12 ถึง 60 เดือน

 

เอกสาร และ หลักฐาน ใน การ ยื่น เรื่อง ขอ อนุมัติ สินเชื่อ เงินกู้ ราย เดือน มี ดังนี้

- สำหรับ พนักงาน ประจำ ต้อง มี Statement บัญชี เงินเดือน ที่ แสดง ยอด ไม่ น้อย กว่า 3 เดือน และ สำหรับ ผู้ ประกอบ การ ราย ย่อย ต้อง มี Statement บัญชี เงิน ฝาก แสดง ราย ได้ จาก การ ดำเนิน กิจการ ย้อน หลัง 1 ปี, สำเนา รับรอง การ จดทะเบียน กิจการ หรือ สำเนา ทะเบียน การ ค้า

- หนังสือ รับรอง เงินเดือน จาก ที่ ทำงาน หรือ หน่วย งาน ต้นสังกัด สลิป เงินเดือน เดือน ล่าสุด หรือ หลักฐาน อื่น ๆ ที่ แสดง ให้ เห็น ถึง ราย ได้ ใน แต่ละ เดือน

- สำเนา ทะเบียนบ้าน และ สำเนา บัตร ประชาชน สำเนา ทะเบียน สมรส (ถ้า มี)

- เอกสาร หลักฐาน Bank statement หรือ ใบ แจ้ง ยอด บัญชี ของ ธนาคาร ใน กรณี ที่ ขอ สินเชื่อ ไป เพื่อ ชำระ หนี้ สำหรับ หนี้สิน เชื่อ บุคคล หรือ หนี้ บัตร เครดิต ที่ ผู้ ขอ กู้ ค้าง ชำระ อยู่

สำหรับ ผู้ กู้ ที่ มี คุณสมบัติ ครบถ้วน และ ผ่าน การ พิจารณา สินเชื่อ ส่วน บุคคล แล้ว สามารถ สมัคร ใช้ บริการ บัตร KTB Loan Convenience Card เพื่อ เบิก ถอน เงินสด และ ชำระ สินค้า หรือ บริการ กับ ร้าน ค้า ต่างๆ ได้ เหมือน บัตร เดบิต ทั่วไป โดย สอบถาม ราย ละเอียด เพิ่มเติม ได้ ที่ ธนาคาร กรุง ไทย ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ หรือ ที่ Call center 02-111-1111

 

(8/26/2560)

 

 

Tags: ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยพิเศษ, ดอกเบี้ยเงินกู้, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 Siirry alkuun