สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ

สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ

สินเชื่อ ที่พัก อาศัย เพื่อ ข้าราชการ หรือ สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ เพื่อ เป็น สวัสดิการ ข้าราชการ ทั้งนี้ เพื่อ เติม เต็ม ความ ฝัน เติม เต็ม คุณภาพ ชีวิต ข้าราชการ และ บุคลากร ใน หน่วย งาน ดัง กล่าว โดย การ ยก ระดับ คุณภาพ ชีวิต บุ ค คลา กร ภาค รัฐ ด้วย สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ นี้ มี ความ พิเศษ อยู่ ที่ ดอกเบี้ย ต่ำ และ ให้ ผ่อนชำระ ได้ นาน ถึง 20 ปี

 

อัตรา ดอกเบี้ย พิเศษ สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ

 

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ มี อัตรา ดอกเบี้ย และ เงื่อนไข พิเศษ สุด ตาม ข้อ ตกลง พิเศษ ที่ กรุง ไทย ตกลง ไว้ กับ แต่ละ หน่วย งาน

คุณสมบัติ ของ ผู้ ขอ สินเชื่อ แบ่ง เป็น2 กลุ่ม

 

 

เงื่อนไข การ ใช้ บริการ

วง เงินกู้ (บาท)

ผู้ กู้ (เงิน ได้ บาท)

ผู้ ค้ำประกัน

ดอกเบี้ย MRR (% ต่อ ปี)

0.5 ล้าน

พนักงาน ข้าราชการ

มี

2.50

1.50 ล้าน

 

ข้าราชการ เงิน ได้ มากกว่า 25,000

ยกเว้น

0.75

กลุ่ม อาชีพ พิเศษ

ยกเว้น

0.75

ข้าราชการ เงิน ได้ น้อย กว่า 25,000

มี

0.75

ไม่มี

2.75

ส่วน เกิน 1.50 ล้าน ไม่ เกิน 2.0 ล้าน

ข้าราชการ เงิน ได้ มากกว่า 25,000

มี 1 คน

0.75

 

เลือก ไม่มี

2.75

กลุ่ม อาชีพ พิเศษ

มี 1 คน

0.75

เลือก ไม่มี

2.75

ข้าราชการ เงิน ได้ น้อย กว่า 25,000

มี เพิ่ม 1 คน

0.75

เลือก ไม่มี

3.75

 

 

วง เงินกู้ 100% ของ ราคา ประเมิน หลักทรัพย์ แต่ ไม่ เกิน 5.0 ล้าน บาท อัตรา ดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อ ปี

วง เงินกู้ ได้ เต็ม จำนวน เงิน ฝาก แต่ ไม่ เกิน 5.0 ไทย

เมื่อ รวม วง เงินกู้ ทุก ประเภท หลักประกัน แล้ว กู้ ได้ ส่งสุด ไม่ เกิน5.0 ล้าน บาท / ราย

หมายเหตุ 

                1. กลุ่ม ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการ และ พ นัก รัฐวิสาหกิจ

                        2. กลุ่ม อาชีพ พิเศษ ได้แก่ ข้าราชการ / พนักงาน ราชการ ที่ มี อาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ บุคลากร ทางการ ศึกษา ที่ มี ตำแหน่ง ผู้ ช่วย คณบดี ขึ้น ไป สังกัด มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย ของ รัฐ

สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ ให้ ผ่อนชำระ สบาย ๆ ด้วย ระยะ เวลา พิเศษ นาน ถึง20 ปี

เอกสาร ประกอบ การ ขอ สินเชื่อ ธนาคาร กรุง ไทย สำหรับ ข้าราชการ

  1. หนังสือ แจ้ง ราย ชื่อ ผู้ ขอ กู้ ที่ ผ่าน การ คัดเลือก หรือ หนังสือ รับรอง สิทธิ์ ให้ กู้ ได้ จาก หน่อย งาน ต้นสังกัด
  2. สำเนา หนังสือ ให้ ความ ยินยอม ใน การ หัก เงิน ได้ ที่ ผู้ กู้ ได้ ทำ ไว้ กับ หน่วย งาน ต้นสังกัด
  3. สำเนา สัญญา จ้าง ทำงาน ที่ กำหนด ระยะ เวลา จ้าง (กรณี ผู้ ขอ กู้ เป้ น พนักงาน ราชการ หรือ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่ มี กำหนด ระยะ เวลา จ้าง)
  4. สำเนา บัตร ประจำ ตัว ประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ หรือ บัตร พนักงาน องค์การ ของ รัฐ รัฐ แม่ ทะเบียนบ้าน ของ ผู้ กู้ และ ผู้ ค้ำประกัน
  5. ต้น ของ หนังสือ รับรอง ราย ได้ หรือ สลิป เงินเดือน หรือ ต้น กลุ่ม
  6. เอกสาร ประกอบ อื่น ตาม ระเบียบ ธนาคาร

 

เงื่อนไข เป็น ไป ตาม ที่ ธนาคาร กำหนด

สระถาม เพิ่มเติม ได้ ที่ ธนาคาร กรุง ไทย ทุก สาขา ทั่ว ประเทศ หรือ โทร call center 0-2111-1111 

 

(7/27/2560)

 

Tags: สินเชื่อข้าราชการ, เงินกู้ข้าราชการ, ขอสินเชื่อข้าราชการ, สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ 

 

 Siirry alkuun