สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร ธน ชาติ

สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร ธน ชาติ

ธนาคาร หรือ สถาบัน การเงิน ใน ปัจจุบัน นอกจาก จะ มี บทบาท ใน การ รับ ฝาก เงินสด โดย เปิดบัญชี เงิน ฝาก และ จ่าย ดอกเบี้ย เงิน ฝาก ให้ แก่ บุคคล หรือ บริษัท ที่ นำ เงินสด มา ฝาก ไว้ เป็น สิ่ง ตอบแทน แล้ว ยัง มี บทบาท ใน การ ระดม ทุน เพื่อ นำ มา ปล่อย สินเชื่อ ให้ แก่ ผู้ ที่ ต้องการ อีก ด้วย โดย ทาง ธนาคาร จะ มี การ ปล่อย สินเชื่อ ใน รูป แบบ ของ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น สินเชื่อ บ้าน ,สินเชื่อ เพื่อ ที่ อยู่ อา ศ ,สินเชื่อ การ เคหะ, สินเชื่อ เพื่อ ธุรกิจ, สินเชื่อ บัตร เครดิต และ เ สินเชื่อช่า ซื้อ รถยนต์ เป็นต้น

           โดย ใน บทความ นี้ จะ เป็นการ ให้ ข้อมูล เกี่ยว กับ สินเชื่อ รถยนต์ ธนาคาร ธน ชาติ เนื่องจาก ธนาคาร ธน ชาติ ถือ เป็น กลุ่ม ธุรกิจ ทาง การเงิน ที่ มี ความ น่า เชื่อถือ และ ค่อนข้าง มั่นคง ด้วย การ ดำเนิน การ มาก ว่า 35 ปี ซึ่ง ใน ขณะ นี้ ทาง ธนาคาร ได้ มี การ บริการ สินเชื่อ รถยนต์ แบ่ง ตาม ประเภท ของ ยาน พาหนะ ต่างๆ ดังนี้

            สินเชื่อ รถยนต์ ใหม่ถือ เป็นการ ให้ บริการ ทาง ด้าน สินเชื่อ สำหรับ ลูกค้า ที่ ต้องการ เงิน ไป ชำระ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ซื้อ รถยนต์ ล่วงหน้า ซึ่ง จะ มี ข้อ ผูกพัน ใน การ ผ่อนชำระ แบ่ง เป็น งวด ราย เดือน ซึ่ง หลังจาก ที่ ลูกค้า ได้ ผ่อนชำระ ค่า งวด จน หมด ครบถ้วน ตาม เงื่อนไข สัญญา แล้ว ทาง ธนาคาร จะ เป็น ผู้ ดำเนิน การ โอนกรรมสิทธิ์ นาม ของ ลอน

 

ลักษณะ เด่น ของ ผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไข ใน การ เช่าซื้อ

 

ค่าธรรมเนียม และ ค่า ใช้ จ่าย ต่างๆ

 

คุณสมบัติ ผู้ ขอ อนุมัติ สินเชื่อ

 

เอกสาร ประกอบ การ เช่าซื้อ

 

ช่อง ทางการ ชำระ เงิน

 

สินเชื่อ รถยนต์ ใช้ แล้วสินเชื่อ ชนิด นี้ เป็นการ ให้ บริการ แก่ ลูกค้า ที่ ต้องการ เงินสด สำหรับ นำ ไป ชำระ ค่า ใช้ จ่าย รถยนต์ ล่วงหน้า โดย มี ข้อ ผูกพัน ใน การ ผ่อนชำระ เป็น งวด ราย เดือน ซึ่ง หลังจาก ลูกค้า ได้ ชำระ ค่า งวด จน ครบถ้วน ตาม สัญญา แล้ว ทาง ธนาคาร จะ เป็น ผู้ ดำเนิน การ โอนกรรมสิทธิ์ ให้ เป็น ของ

 

ลักษณะ เด่น ของ ผลิตภัณฑ์

 

เงื่อนไข การ เช่าซื้อ

 

ค่าธรรมเนียม และ ค่า ใช้ จ่าย ต่างๆ

 

คุณสมบัติ ผู้ ขอ อนุมัติ สินเชื่อ

 

เอกสาร ประกอบ การ เช่าซื้อ

 

สินเชื่อ รถ แลก เงินเป็น สินเชื่อ เงิน ด่วน สำหรับ ผู้ ที่ มี ยาน พาหนะ ส่วนตัว เป็น ของ ตนเอง และ มี ความ ต้องการ ใช้ เงิน ยาม ฉุกเฉิน หรือ เพื่อ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ใน ธุรกิจ สินเชื่อ ชนิด นี้ จะ เหมาะ สำหรับ ลูกค้า ที่ มี รถยนต์ ใน นาม ของ ตนเอง และ หมด ภาระ ใน การ ผ่อนชำระ แล้ว เขียน

จุดเด่น ของ ผลิตภัณฑ์

 

ลักษณะ การ บริการ

 

(2/10/2560)

 

Tags: สินเชื่อรถธนชาต, สินเชื่อรถยนต์, คาร์ฟอร์แคช

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun