เปรียบเทียบวงเงินสินเชื่อที่ 3,000 - 1,500,000 บาท

เปรียบเทียบสินเชื่อที่ประหยัดและเหมาะสมที่สุด

-
3,000
1,500,000
+
-
1 เดือน
10 ปี
+

ต่ำที่สุด 10,000฿ ( คลิ๊กเพื่อเปรียบเทียบ )

ดอกเบี้ยเงินกู้:2,482฿
อัตราดอกเบี้ยต่อปี:52.64%
จำนวนรวม:12,482฿

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

1,040฿
การใช้บริการของเราเป็นการยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราพบ 4 สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับวงเงินกู 10,000 บาท

 •  
  อายุขั้นต่
  เวลาชำระเงินคืน
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
 • ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB EXTRA CASH
  21ปี
  1ปี
  6เดือน - 1ปี
  52.64%
  1,040฿
  รวม 12,482฿

  เว็บไซด์นี้ปลอดภัย
  สินเชื่อ บุคคล CIMB EXTRA CASH ซี ไอ เอ็ ม บี ไทย 500,000 บาท ผ่อนชำระ คืน ภายใน 1 ปี อัตรา ดอกเบี้ย สูงสุด ที่ 27% สินเชื่อ ผ่อนชำระ ทั้งสิ้น 12 งวด ค่า ใช้ จ่าย ต่อ เดือน ที่ 52,009.42 บาท * 12 = 624.113 บาท รวม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น 124.113 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ฟรี ค่าธรรมเนียม 
  •  ไม่มี ยอด เบิก ใช้ ไม่ คิด ดอกเบี้ย 
  •  จ่าย คืน ขั้น ต่ำ เพียง 5%

  หมายเหตุ

  • ผู้ ขอ สินเชื่อ ต้อง เป็น ผู้ มี ราย ได้ ประจำ ต่อ เดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้น ไป อายุ งาน อย่าง น้อย 6 เดือน
  •  เป็น เจ้าของ ธุรกิจ ส่วนตัว ราย ได้ ต่อ เดือน 25,000 บาท ขึ้น ไป ดำเนิน ธุรกิจ มา แล้ว อย่าง น้อย 3 ปี

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่ เสีย ค่าธรรมเนียม แรก เข้า
  •  ค่า ใช้ จ่าย ของ วงเงิน สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สินเชื่อ
  •  คุณ จะ เห็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น ใน  ข้อ เสนอ สินเชื่อ จาก เรา

  ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) สินเชื่อบุคคล CIMB EXTRA CASH ข้อมูลติดต่อ

  เลข ที่ 44 ถนน หลังสวน แขวง ลุ ม พิ นี เขต ปทุมวัน ก ทม 10330
  02 626 7101

  ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไข ของ แต่ละ สินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ cimbthai.com
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเงินสดทันใจ กสิกรไทย
  22ปี
  1ปี
  30วัน - 1ปี
  52.64%
  1,040฿
  รวม 12,482฿

  เว็บไซด์นี้ปลอดภัย
  สินเชื่อเงินสดทันใจ ธนาคารกสิกรไทย 50,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 27% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 2 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 26,195.50 บาท * 2 = 52,391 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,391 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • ฟรีธรรมเนียมตลอดชีพ
  •  ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ฟรีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน นาน 12 รอบบัญชี

  หมายเหตุ

  • ผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนประจำ
  •  มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเงินสดทันใจ กสิกรไทย ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  02 222 0000 ext 1
   Call centre 02 888 8888

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ kasikornbank.com
 • ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus
  20ปี
  1ปี
  1ปี - 5ปี
  54.19%
  1,046฿
  รวม 12,546฿

  เว็บไซด์นี้ปลอดภัย
  สินเชื่อ อเนกประสงค์ Flash Plus ธนาคาร ธน ชาต 10,000 บาท ผ่อนชำระ คืน ภายใน 1 ปี อัตรา ดอกเบี้ย สูงสุด ที่ 28% สินเชื่อ ผ่อนชำระ ทั้งสิ้น 12 งวด ค่า ใช้ จ่าย ต่อ เดือน ที่ 212.17 บาท * 12 = 12 546 บาท รวม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น 2,546 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  •  เลือก พัก การ ผ่อนชำระ ได้ 1 เดือน
  •  ฟรี ค่าธรรมเนียม กระ เงินสด จาก ตู้ ATM ทุก ที่ ทุก ธนาคาร

  หมายเหตุ

  • ผู้ สมัคร ต้อง เป็น พนักงาน ประจำ อายุ ระหว่าง 20 - 60 ปี หรือ เจ้าข้า กิจการ อายุ ระหว่าง 20 - 70 ปี
  •  ราย ได้ ขั้น ต่ำ 20,000 สำหรับ พนักงาน ประจำ อายุ งาน ไม่ น้อ

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่ เสีย ค่าธรรมเนียม แรก เข้า
  •  ค่า ใช้ จ่าย ของ วงเงิน สินเชื่อ แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สินเชื่อ
  •  คุณ จะ เห็น ค่า ใช้ จ่าย ทั้งสิ้น ใน ข้อ เสนอ สินเชื่อ จาก เรา

  ธนชาต (Thanachart) สินเชื่ออเนกประสงค์ FLASH Plus ข้อมูลติดต่อ

  444 อาคาร เอ็ ม บี เค ทาวเวอร์ ถนน พญาไท แขวง วัง ใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 217 8000 Call center 1770

  ขึ้น อยู่ กับ เงื่อนไข ของ แต่ละ สินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ thanachartbank.co.th
 • กรุงไทย (KTC) สินเชื่อเงินสด KTC CASH
  20ปี
  1ปี
  30วัน - 1ปี
  54.19%
  1,046฿
  รวม 12,546฿

  เว็บไซด์นี้ปลอดภัย
  สินเชื่อเงินสด KTC CASH บริษัทบัตรกรุงไทย 100,000 บาท ผ่อนชำระคืนภายใน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 28% สินเชื่อผ่อนชำระทั้งสิ้น 3 งวด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 35,365.67 บาท * 3 = 106,097 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,097 บาท
  ข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม

  จุดเด่น

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  •  ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  •  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ

  หมายเหตุ

  • ผู้สมัครเป็นผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน
  •  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาทขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  •  มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

  ค่าใช้จ่าย

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  •  ค่าใช้จ่ายของวงเงินสินเชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละสินเชื่อ
  •  คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในข้อเสนอสินเชื่อจากเรา 

  กรุงไทย (KTC) สินเชื่อเงินสด KTC CASH ข้อมูลติดต่อ

  เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  02 123 5000 

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสินเชื่อ


  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือ เว็บไซด์ ktc.co.th

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจ

เพราะเรารู้ว่าการเปรียบเทียบเพื่อหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก การค้นหาและศึกษาข้อมูลตัวเลขอาจทำให้คุณมึนหัวตึบ แต่นับจากนี้ ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไป เพราะเราจัดการงานยุ่งยากนั้นให้คุณเรียบร้อยแล้ว แล้วคุณจะพบว่าการหาสินเชื่อที่เหมาะกับตัวคุณนั้นง่ายเสียยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีก

หลากหลายเหตุผล ที่คนมองหาสินเชื่อส่วนบุคคล

ผู้คนต่างมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหตุผลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการท่องเที่ยว ซื้อโน้ตบุคตัวใหม่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน จ่ายค่าเทอมลูก จัดงานแต่งงาน และอื่นๆอีกหลากหลายเหตุผล เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต สินเชื่อส่วนบุคคลจะช่วยตอบโจทก์ความต้องการใช้เงินในเวลาที่เราต้องการ ข้อดีคือคุณสามารถออกแบบระยะเวลาในการชำระเงินคืนได้ด้วยตัวคุณเอง

เกาะติดกระแสสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

คงไม่มีใครอยากจะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินความจำเป็น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำการสำรวจและอัพเดทข้อเสนอสินเชื่อใหม่ๆให้คุณอยู่เสมอ เกาะติดข้อมูลไปกับเราเพื่อค้นหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ดีที่สุดจากโปรแกรมเปรียบเทียบสินเชื่อของเรา

 

 Siirry alkuun