รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ไหน ดี?

รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ไหน ดี

การ รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ เป็น รูป แบบ การ บริหาร จัดการ เงิน อย่าง หนึ่ง โดย ใช้ สินทรัพย์ ของ ตัว เอง ที่ มี อยู่ แล้ว นั่น คือ รถยนต์ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด ไม่ ว่า จะ เพื่อ การนำ เงินสด มา หมุนเวียน หรือ การ เปลี่ยน เงื่อนไข ดอกเบี้ย และ ระยะ เวลา ผ่อนชำระ เงื่อนไข ที่ ต่าง กัน ออก ไป แม้ เพ็ยง เล็กน้อย ของ ผู้ ให้ บริการ รี ไฟแนนซ์ แต่ละ ราย อาจ มี ผล อย่าง มาก ต่อ ผล ประโยชน์ ของ ตัว เรา เอง ดังนั้น ข ้ น ตอน การ เลือก ผู้ ให้ บริการ รี ไฟแนนซ์ จึง มี ความ สำคัญ เป็น อย่าง ยิ่ง เรา ควร ที่ จะ ต้อง ศึกษา เปรียบเทียบ ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ต่างๆ ของ แต่ละ ที่ แล้ว นำ มา คำนวณ หา สิ่ง ที่ เหมาะสม กับ ตัว เอง เพื่อ ประโยชน์ อัน สูงสุด

 

รี ไฟแนนซ์ กับBank หรือnon-Bank

ด้วย เหตุ นี้ หลาย คน จึง ตั้ง คำถาม ว่า จะ รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ไหน ดี ผู้ ให้ บริการ รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ มี ทั้ง แบบ ที่ เป็น ธนาคาร และ ไม่ใช่ ธนาคาร (Bank and non-ban k ) โดย ทั่วไป แล้ว การ อนุมัติ สินเชื่อ ของ ผู้ ให้ บริการ ที่ ไม่ใช่ ธนาคาร จะ ทำได้ ง่าย กว่า ใช้ หลักฐาน น้อย กว่า และ มัก จะ ไม่ ตรวจ เช็ค เครดิต บู โร ซึ่ง อาจ จะ เป็น ทาง เลือก ของ ผู้ ที่ ไม่ ผ่าน การ อนุมัติ จาก ธนาคาร อย่างไรก็ตาม ความ ง่าย นี้ มัก จะ มา พร้อม กับ ราคา ที่ จะ ต้อง จ่าย เพิ่ม โดย อาจ จะ เป็นการ เสีย ดอกเบี้ย ที่ แพง ขึ้น การ ได้ รับ ราคา ประเมิน ใน มูลค่า ที่ ต่ำ กว่า ราคาตลาด หรือ มี เงื่อนไข อื่น ๆ เพิ่ม เข้า มา แต่ ทั้งนี้ เนื่องจาก ตลาด ของ ผู้ ให้ บริการ ที่ ไม่ใช่ ธนาคาร ใน ปัจจุบัน มี การ แข่งขัน กัน สูง มาก หาก ทำการ ศึกษา ค้นหา ดีๆ อาจสามารถ รี ไฟแนนซ์ ได้ ด้วย เงื่อนไข ที่ ดี กว่า ได้

ใน ส่วน ของ ผู้ ให้ บริการ รี ไฟแนนซ์ ที่ เป็น ธนาคาร แม้ว่า จะ มี มาตรฐาน นโยบาย ที่ ค่อนข้าง ชัดเจน กว่า ผู้ ให้ บริการ ที่ ไม่ใช่ ธนาคาร แต่ ก็ จะ มี ขั้น ตอน ใน การ ขอ อนุมัติ ที่ ยุ่งยาก และ มี กฎเกณฑ์ ที่ เข้มงวด กว่า ซึ่ง อาจ จะ ไม่ใช่ ทาง เลือก ของ ผู้ ที่ มี เครดิต ทาง การเงิน ไม่ ดี นัก โดย การ พิจารณา นั้น อาจ แตก ต่าง กัน ไป ใน แต่ละ กรณี เช่น หาก เรา กำลัง ผ่อนชำระ อยู่ กับ ธนาคาร หนึ่ง แล้ว ขอ รี ไ ฟ แน น ซ์ ธนาคาร เดิม เพื่อ เปลี่ยน เงื่อนไข อาจ จะ เป็นการ ยืด ระยะ เวลา ใน การ ผ่อนชำระ ซึ่ง การ ขอ ใน รูป แบบ นี้ มี แนวโน้ม จะ ได้ รับ อนุมัติ ได้ ง่าย กว่า การ รี ไฟแนนซ์ กับ ธนาคาร ใหม่ นอกจาก นี้ หาก รถยนต์ ของ เรา ผ่อนชำระ หมด เรียบร้อย แล้ว และ ต้องการ จะ นำ เงินสด จาก การ รี ไฟแนนซ์ มา หมุนเวียน การ ขอ สินเชื่อ ชนิด นี้ จะ ทำได้ ง่าย ที่สุด ปัจจุบัน มี ผู้ ให้ บริการ หลาย ราย ด้วย กัน เช่น ธนาคาร ก ุ ง ศรีอยุธยา ธนาคาร กสิกร ไทย ธนาคาร ทิ ส โก้ ธนาคาร ธน ชาต ธนาคาร กรุง ไทย เป็นต้น

เงื่อนไข ต่างๆ ของ แต่ละ ผู้ ให้ บริการ ก็ อาจ แตก ต่าง กัน ออก ไป ขึ้น อยู่ กับ นโยบาย ใน การ รี ไฟแนนซ์ ของ บริษัท รวม ไป ถึง การ เจรจา ต่อ รอง ของ ตัว เรา ใน การ ได้ มา ซึ่ง ประโยชน์ สูงสุด ไม่ ว่า สุดท้าย แล้ว เรา จะ เลือก เจ้า ไหน การ เปรียบเทียบ และ ทำความ เข้าใจ ข้อกำหนด เงื่อนไข ให้ กระจ่าง ชัดเจน เช่น อัตรา ดอกเบี้ย ระยะ เวลา ใน การ ผ่อนชำระ และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ อย่าง ค่า ประกัน รถยนต์ ค่า ตรวจ สภาพ และ ค่าธรรมเนียม สำหรับ การ โอน เป็น สิ่ง จำเป็น ที่ จะ ต้อง ทำ ก่อน การ ตัดสินใจ ว่า จะ เลือก รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ไหน ดี

 

(5/25/2560)

Tags: รถแลกเงิน, คาร์ ฟอร์ แคช, รีไฟแนนซ์รถ, สินเชื่อรถยนต์

 

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ 

 

 Siirry alkuun