รถขนส่งสินค้า

รถขนส่งสินค้า 

รถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น ขนาดการบรรทุกของ รถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้น ขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกลและขนปริมาณมาก ข้อจ้ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเล และต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ดังนั้น พื้นที่ที่ไม่มีแม่น้ำ เรือก็เดินไม่ได้ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมีจ้ากัด รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีราง เท่านั้น

 

รถขนส่งสินค้าในประเทศไทยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรวมถึงจำนวนของสินค้า โดยหลักๆ รถขนส่งสินค้าที่ใช้โดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 

ตามกฎหมายการขนส่ง กำหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ำหนักรถบรรทุก ดังนี้

รถที่ใช้ขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักกษณะ

1) รถกระบะบรรทุก              ครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือเทของ มีหลังคา หรือไม่มี หลังคาก็ได้

2) รถตู้บรรทุก                      ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูสำหรับถ่ายสินค้าด้านข้างหรือด้านท้ายก็ได้

3) รถบรรทุกของเหลว           มีถังสำหรับบรรทุกของเหลว

4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย     ครอบคลุมน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุระเบิด และอื่น ๆ

5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ          ครอบคลุมรถบรรทุกเครื่องดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ และอื่น ๆ

6) รถพ่วง                             ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด ลงบนเพลาล้อตัวเอง และ ต้องใช้รถอื่นลากจูง

7) รถกึ่งพ่วง                         ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกบางส่วน เฉลี่ยเพลาล้อของรถคันลากจูง

8) รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะ ที่สามารถปรับความยาวช่วงล้อระหว่างรถลากจูง

9) รถลากจูง                         เป็นรถสำหรับกรลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

 

 

ในการขนส่งพัสดุโดยทั่วไปนั้น รถกระบะและรถบรรทุกเป็นรถประเภทหลักๆที่ใช้บริการ

 

รถกระบะ

โดยมากจะเป็นรถกระบะตอนเดียว โดยทั่วไปมีการติดหลังคาสูง โดยทั่วไปหลังคาสูงประมาณ 2.1 เมตร หลังคามักมีลักษณะเป็นตู้อลูมิเนียมทึบ โดยสามารถกันแดดและกันฝนในขณะให้บริการขายของได้ รถประเภทนี้สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

 

รถบรรทุก

รถบรรทุกมักใช้ในการขนส่งสินค้าปริมาณทีละมากๆ หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะบรรทุกในรถกระบะ โดยมากรถบรรทุกมักจะใช้ในการขนส่งสินค้าระยะทางไกล รถบรรทุกมีทั้งประเภท รถบรรทุกหกล้อ ความยาวตั้งแต่ 5-7.2 เมตร และรถบรรทุกสิบล้อ ความยาวตั้งแต่ 6-7.5 เมตร

 

 

รถร่วมขนส่งสินค้าจำนวนมาก

 

รถร่วมขนส่งสินค้า คือ รถรับจ้างขนส่งสินค้าที่บริษัทให้บริการส่งพัสดุทำการจ้างเพื่อใช้ในการส่งสินค้าตามเส้นทางต่างๆ โดยมักใช้ในกรณีที่บริษัทให้บริการส่งพัสดุไม่ได้เป็นเจ้าของรถส่งสินค้าเอง หรือมีความจำเป็นเนื่องจากจำนวนรถส่งสินค้าไม่เพียงพอ โดยส่วนมากรถร่วมขนส่งสินค้านั้นเป็นรถกระบะหรือรถบรรทุก หรืออาจเป็นรถขนส่งประเภทอื่นๆขึ้นกับประเภทของสินค้าหรือพัสดุ

 

การจ้างงานรถร่วมขนส่งสินค้านั้นอาจเป็นทั้งแบบระยะสั้นเหมาวัน หรือเหมาเที่ยว จนไปถึงระยะยาวโดยทำสัญญาเป็นรายเดือน โดยเงื่อนไขการจ้างมักจะต่างๆกันไปตามแต่ละกรณี

ผู้ให้บริการรถร่วมขนส่งสินค้าในไทยโดยมากเป็นผู้ให้บริการรายย่อย โดยความสามารถในการส่งสินค้ารวมถึงเส้นทางวิ่งนั้นก็จะต่างกันไป ผู้ให้บริการรถร่วมขนส่งบางเจ้าอาจให้บริการวิ่งเฉพาะบางเส้นทาง หรือมีรถบริการที่เหมาะสมกับสินค้าจำเพาะประเภท โดยบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าจะต้องเลือกทำการจ้างงานตามความเหมาะสม ในประเทศไทยไม่มี

เนื่องจากรถร่วมขนส่งสินค้าในไทยโดยมากเป็นการให้บริการจากผู้ให้บริการรายย่อยขนาดเก การจ้างงานโดยมากจึงทำโดยการประกาศจ้างงานโดยตรงจึงมักทำโดยการประกาศงานทางอินเตอร์เนตหรือทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยตัวอย่างของเวปไซต์ที่ใช้ในการจ้างงานรถร่วมขนส่งสินค้านั้นแสดงดังต่อไปนี้

 

 

 

 

(27.7.2560)

 

 Siirry alkuun