ต้องการเงินด่วน ต่างจังหวัด 

ต้องการเงินด่วน ต่างจังหวัด

เมื่อคนทั่วไปมีความต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน แต่มีความลำบากใจในการไปทำเรื่องขอกู้จากสถาบันการเงิน อาจเป็นเพราะขาดหลักเกณฑ์หลายๆข้อที่ทำให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นเป็นไปได้ยากหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเกินกว่าที่จะรอการอนุมัติที่ใช้เวลานานหลายวันได้ การกู้เงินนอกระบบจึงกลายเป็นอีกทางเลือกทีได้รับความนิยมอย่างมาก คำพูดที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบ คือคำว่าเงินด่วน โดยอาจเรียกชื่อต่างกันตามที่มา ตามจุดเด่นของเงินกู้แต่ละเจ้า หรือ ตามความต้องการ เช่น ต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินด่วนอนุมัติไว เป็นต้น

ต้องการ เงินด่วนต่างจังหวัด เพราะอะไร

หลายคนอาจเข้าใจว่า หากต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด คงจะหาได้ยาก เพราะแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครเสียมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะจังหวัดใด ส่วนไหนของประเทศ ย่อมหาแหล่งปล่อยเงินกู้ได้ทั้งสิ้น โดยทั่วไป เงินด่วนที่ปล่อยตามต่างจังหวัด มักจะพบได้มากตามจังหวัดหรือเขตที่เป็นแหล่งชุมชม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจำนวนมาก เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะ 1. ตามหลักอุปสงค์ อุปทาน ที่ใดมีความต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด ที่นั้นก็มีผู้ปล่อยเงินกู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ ที่คนกลุ่มใหญ่มีรายได้ประจำที่ไม่สูงมากนั้น ความต้องการใช้เงินกู้เงินด่วนจึงสูงไปด้วย 2. การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ผู้ให้กู้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ที่อยู่และที่ทำงานของผู้กู้ เพื่อการติดตามทวงหนี้ในอนาคต ในกรณีผิดนัดชำระ 3. ผู้ปล่อยกู้ มักจะมีสถานที่หรือสำนักงานสาขาที่ผู้กู้สามารถเข้าไปรับเงินสดได้ทันที ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ ทำให้ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับเงินไกลๆ

 

ต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด หาได้จากที่ไหน

การมองหา แหล่งเงินด่วนอื่นๆทั้งในและนอกระบบนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีอินเตอร์เน็ต อาจใช้วิธีเสริชหาจากคำต่างๆเช่น เงินกู้ ปล่อยกู้ ต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด ต้องการเงินด่วนอนุมัติเร็ว เงินนอกระบบปล่อยจริง เป็นต้น รวมไปถึงแผ่นพับ ใบปลิวโฆษณาที่จั่วหัวว่า ต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามบอร์ดติดประกาศของโรงงาน ตามป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ ห้องน้ำสาธารณะ สถานีรถทัวร์ เป็นต้น

 

ต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด หาได้แล้ว ทำอย่างไรต่อดี

การจะกู้ยืมเงินเพื่อสนองความต้องการเงินด่วนต่างจังหวัด ไม่ว่าจะจังหวัดใด หรือจากผู้ปล่อยกู้รายใดก็ตาม เราควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจ มองหาข้อมูล สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จักว่าแหล่งกู้เงินดังกล่าวว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีวิธีการจัดเก็บหนี้ที่สมเหตุสมผลหรือไม่ รวมถึงวางแผนการใช้เงินและการชำระเงินคืนให้ตรงเวลาและให้เร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่สูงและเพื่อให้ตนเองและครอบครัวปลดหนี้โดยไว

 

Tags: เงินกู้ ต่าง จังหวัด, หาเงิน ด่วน

 

 

บทความ อื่น ที่ คุณ อาจ สนใจ Siirry alkuun