กล่องพัสดุ

กล่องพัสดุ

ในการส่งพัสดุ การเลือกกล่องพัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการส่งเป็นเรื่องสำคัญ กล่องพัสดุมีจำหน่ายมากมายหลายประเภท ในการส่งพัสดุทั่วไปนั้นไม่มีกฎด้านการเลือกใช้กล่องพัสดุตายตัว โดยผู้ใช้ริการสามารถใช้กล่องแบบใดก็ได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการส่งพัสดุแต่ละเจ้าโดยมากมีบริการจำหน่ายกล่องพัสดุของตนเองให้เลือกใช้

 

การไปรษณีย์ไทยเองก็มีการให้บริการจำหน่ายกล่องพัสดุ โดยแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ ประเภทแรกคือกล่องธรรมดา และประเภทที่สองคือกล่องสำเร็จรูป

 

กล่องธรรมดา มี 6 ขนาดให้เลือกใช้ตามขนาดของสิ่งของที่ต้องการหุ้มห่อ

รายการ

ขนาด

ราคาต่อหน่วย (บาท)

กล่องธรรมดา หมายเลข 1

30 x 100 x 30 ซม.

35.00

กล่องธรรมดา หมายเลข 2

31 x 36 x 13 ซม.

20.00

กล่องธรรมดา หมายเลข 3

31 x 36 x 26 ซม.

37.00

กล่องธรรมดา หมายเลข 4

55 x 100 x 50 ซม.

105.00

กล่องธรรมดา หมายเลข 5

40 x 45 x 35 ซม.

40.00

กล่องธรรมดาขนาดใหญ่พิเศษ

45 x 55 x 40 ซม.

55.00

 

 

กล่องสำเร็จรูป มี 6 ขนาดให้เลือกใช้ตามขนาดของสิ่งของที่ต้องการบรรจุ

รายการ

ขนาด

ราคาต่อหน่วย (บาท)

กล่องสำเร็จรูปแบบ ก.

14 x 20 x 6 ซม.

9.00

กล่องสำเร็จรูปแบบ ข.

17 x 25 x 9 ซม.

12.00

กล่องสำเร็จรูปแบบ ค.

20 x 30 x 11 ซม.

16.00

กล่องสำเร็จรูปแบบ ง.

22 x 35 x 14 ซม.

20.00

กล่องสำเร็จรูปแบบ จ.

24 x 40 x 17 ซม.

25.00

กล่องสำเร็จรูปแบบ ฉ.

30 x 45 x 20 ซม.

32.00

 

โดยกล่องพัสดุข้างต้นมีจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาเตอร์บริการไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

ราคาที่แสดงในตารางรวมอุปกรณ์ปิดผนึก (เชือกและเทปกาว) แล้ว

 

 

(27.7.2560)

 

 Siirry alkuun